De groene ambities van KPN reiken ver. Zo wil de onderneming we in 2025 bijna 100% circulair zijn. Kort gezegd betekent dit dat we streven naar oneindig gebruik van producten en materialen. Dit kan bijvoorbeeld door slimmer productontwerp, toepassing van gerecyclede materialen, verlenging van de levensduur van producten en betere recycling aan het einde van de levensduur van een product. Om inzicht te krijgen in de mate van circulariteit van een bepaald product, maakt KPN sinds 2019 gebruik van zogenoemde ‘Product Circularity Reports’. Hiervoor gebruikt KPN software van Circular IQ en advies van KPMG, uiteraard in samenwerking met de betreffende productleverancier. Voor hun nieuwste toestel heeft Fairphone samen met KPN gewerkt aan het Product circulariteit rapport voor de Fairphone 3.

“We vragen onze productleveranciers om bepaalde productgegevens te verstrekken, zoals een opgave van gebruikte materialen en kenmerken van het productontwerp. Op basis van deze gegevens analyseren Circular IQ en KPMG de mate van circulariteit van een product, de ecologische voetafdruk en doen aanbevelingen voor verdere verbetering”, aldus Edwin Rutten, consultant circulaire economie van KPN. “We bespreken de analyse en aanbevelingen met onze leveranciers en dagen hen uit om de aanbevelingen te verkennen en implementeren. Zo krijgen we met elk rapport beter inzicht in de circulariteit van onze bedrijfsvoering en stimuleren we innovatie bij onze leveranciers.”

Fairphone is de eerste leverancier van mobiele telefoons die samen met KPN een Product circulariteit rapport heeft opgesteld. Om enkele inzichten uit het project te delen hebben de partners een gezamenlijke publicatie opgesteld en een podcast (beiden in het Engels).

Rutten: “Transparantie is een belangrijke voorwaarde in het circulariteitsdenken. Dat is nog niet voor elke leverancier vanzelfsprekend, maar ik ben blij dat steeds meer producenten inzicht willen bieden in hun producten en materialen. Zo maken we samen Nederland groener.”