KPN heeft vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In het voorwoord kijkt CEO Eelco Blok terug op een jaar waarin KPN goede voortgang boekte met zijn strategie en ICT een steeds belangrijkere rol begint te spelen voor consumenten, bedrijven en de samenleving als geheel. De klanttevredenheid is wederom aanzienlijk gestegen en KPN behaalde solide financiële resultaten. Door te focussen op innovatie speelt KPN een leidende rol in de digitale transformatie van de maatschappij.

Meer klanten, hogere klanttevredenheid
De succesvolle bundeling van vaste en mobiele diensten leidde tot groei van het aantal klanten en een stijgende klanttevredenheid onder consumenten. Ook in Zakelijke Markt nam de klanttevredenheid toe en wist KPN zijn positie als leidende ICT-dienstverlener te versterken – met acquisities op het gebied van security en werkplekbeheer – en een sterke groei te realiseren in de migratie van MKB-klanten naar het geïntegreerde KPN ÉÉN portfolio. De gedisciplineerde focus op kosten en de voortzetting van het Vereenvoudigingsprogramma hebben opnieuw tot kwaliteitsverbeteringen en een structureel lager kostenniveau geleid.

Nederland vooruit helpen
KPN ambieert door middel van verbinding positief bij te dragen aan de digitale transformatie en verduurzaming van Nederland. KPN is in het afgelopen jaar uitgeroepen tot Industry Leader in de telecomsector van de Dow Jones Sustainability Index en hoorde opnieuw bij de wereldklimaatleiders volgens het CDP (Carbon Disclosure Project). KPN zette de eerste stappen om de ambitie in te vullen om in 2025 nagenoeg 100% circulair te opereren voor nieuwe apparatuur in netwerken en gebouwen.

10 jaar KPN Mooiste Contact Fonds
Met hulp van vrijwilligers en organisaties, en steun van de techniek en middelen van KPN, organiseert het Mooiste Contact Fonds al sinds 2007 projecten om sociaal contact te bevorderen voor mensen die dat nu missen. De betekenis van technologie voor contact tussen mensen wordt op de website van het jaarverslag belicht in een documentaire.

Het volledig geïntegreerd jaarverslag 2017, inclusief aanvullende bijlagen in de downloadmanager en de documentaire, is online beschikbaar op www.kpn.com/jaarverslag.

Sustainalize is trots op haar bijdrage aan de totstandkoming van dit verslag.