De leer- en samenwerkingspakketten die Microsoft en Fronter leveren, zijn applicaties die beter leren en communiceren mogelijk maken. Leerkrachten, leerlingen én ouders kunnen hiervan gebruikmaken, niet alleen op school, maar ook thuis. Met de softwarepakketten beschikken de scholen over diverse interactiemogelijkheden binnen een veilige internetomgeving.

Elektronisch leren en samenwerken
Leerkrachten kunnen op elk tijdstip inloggen om hun e-mail te lezen, hun eigen agenda of die van collega’s te checken of meedoen aan discussieforums. Ook kunnen zij lesmateriaal opvragen, ontwikkelen en delen met collega’s en de voortgang van leerlingen controleren. Leerlingen krijgen ieder een eigen homepage van waaruit zij onder meer kunnen e-mailen, hun lesrooster kunnen bekijken en opdrachten elektronisch kunnen opvragen en maken. Discussies voeren met medeleerlingen en gezamenlijk aan een werkstuk werken behoren ook tot de mogelijkheden. Ouders kunnen volgen waar hun kinderen mee bezig zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld het lesmateriaal bekijken en de prestaties van hun kind in de gaten houden, volgens de afspraken met de school.

Gerenommeerde partners
KPN werkt samen met Fronter en Microsoft aan deze nieuwe ICT-oplossing. Fronter, een softwareontwikkelaar met veel kennis van communicatie en leerapplicaties, heeft een leer- en samenwerkingspakket ontwikkeld dat vanaf 1 november verkrijgbaar is. Met Microsoft start KPN in januari een pilot met 60 scholen in het primair onderwijs en in het voorjaar van 2006 levert ook Microsoft een leer- en samenwerkingspakket voor scholen.

De distributie en facturering worden verzorgd door licentie-intermediairs APS IT-diensten en SLBdiensten, actief in respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs. KPN beheert de beide leer- en samenwerkingsapplicaties op zijn ICT-platform. Dat gebeurt in de goed beveiligde CyberCenters, die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en voorzien zijn van de modernste technologieën.

‘Binnen het onderwijs is er behoefte aan kennis delen om zo niet zelf het wiel opnieuw uit te moeten vinden’, zegt Cees van der Par, director Public Sector van Microsoft Nederland. ‘Daarvoor hebben wij de Learning Gateway ontwikkeld waarmee ICT, het lesprogramma en de dagelijkse praktijk van de school efficiënt geïntegreerd worden. Deze oplossing voor het onderwijs ondersteunt het nieuwe leren en faciliteert daardoor juist optimaal de beoogde samenwerking en communicatie. Dit alles doen we in nauw overleg met APS en het BIC-netwerk zodat onze oplossingen ook echt aansluiten op de behoeften van het veld.’

Bijdrage aan kenniseconomie
‘Met deze nieuwe ICT-oplossing hebben we een belangrijke stap gezet in ons streven een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie’, aldus Eelco Blok, directeur Innovatie en Strategie bij KPN. ‘Maatschappelijke kloven overbruggen staat centraal in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarbij richten we ons primair op onderwijs en zorg. Door het bevorderen van ICT in het onderwijs willen we de kenniseconomie ondersteunen. KPN heeft in dit kader in 2004 drie jaar gratis breedbandinternet aangeboden aan scholen. Het nieuwe leer- en samenwerkingspakket is onze volgende stap.’

Over Fronter
Fronter levert systemen voor elektronisch leren aan onderwijsinstellingen en bedrijven. De technologie wordt ontwikkeld in Oslo (Noorwegen), waar het hoofdkantoor van Fronter gevestigd is. Het systeem wordt (door)ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijzers en studenten. Belangrijke beslissingen op het gebied van productontwikkeling worden genomen door een referentiegroep die uitsluitend bestaat uit gebruikers. De Fronter-systemen worden gebruikt door meer dan 1,2 miljoen mensen in 10 Europese landen. In Nederland maken onder meer scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Den Haag en Zoetermeer gebruik van Fronter-producten. Ook ROC’s, zoals het Noorderpoortcollege in Groningen en ROC Eindhoven, gebruiken Fronter om het leerproces digitaal te optimaliseren.

Over Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is een bekend innovator op het gebied van software, diensten en technologie voor zowel zakelijk als persoonlijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan oplossingen en diensten die mensen en organisaties overal ter wereld in staat stelt hun ambities te realiseren.

Over APS IT-diensten
APS IT-diensten biedt (software)licentieovereenkomsten aan voor het primair onderwijs in Nederland. Inmiddels worden namens zo’n 50 leveranciers licentieovereenkomsten voor hun programmatuur aangeboden. Behalve licentieovereenkomsten levert APS IT-diensten in veel gevallen ook de media waarop de programmatuur van de leveranciers staat. Ruim 7600 instellingen voor primair onderwijs maken via APS IT-diensten gebruik van deze speciale licentieregelingen. Deze regelingen worden al sinds 1994 aangeboden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met SURFdiensten (hoger onderwijs) en SLBdiensten (voortgezet- en beroepsonderwijs).

Over SLBdiensten
SLBdiensten verzorgt sinds 1993 de inkoop, licentie- en financiele administratie van de meest gebruikte software binnen het voortgezet onderwijs. Samen met APS IT-diensten en SURFdiensten sluit men mantelovereenkomsten met de grote internationale leveranciers waarvan het gehele onderwijs in Nederland kan profiteren. Voor de productie en distributie naar alle onderwijsinstellingen en de medewerkers en studenten thuis van de benodigde softwarematerialen, CD’s, DVD’s, Downloads en boeken werken de licentie-intermediairs nauw samen met Slim! als logistiek partner. In toenemende mate worden via SLBdiensten ook de toegangsrechten voor het gebruik van on-line diensten gecontracteerd.