Het Wereld Natuur Fonds waarvan KPN partner is in het Climate Savers Programma, publiceerde onlangs haar jaarlijkse rapportage over de samenwerking met het bedrijfsleven en wat het nou eigenlijk oplevert. Heel wat, zo blijkt. KPN heeft als enige partner alle duurzame doelstellingen voor 2012 gehaald.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) sluit strategische partnerschappen met bedrijven die door hun marktomvang grondstoffenmarkten of energie-intensieve sectoren in beweging kunnen brengen. In Nederland zijn dit de Rabobank, IKEA, KLM, Albert Heijn en de andere Nederlandse Climate Savers-deelnemer, Eneco.

Hoe doet KPN het?
Heel goed. KPN heeft alle doelstellingen voor 2012 gehaald, met als belangrijkste: 100 procent gebruik van hernieuwbare energie in Nederland en België. In Duitsland wordt dit in 2014 bereikt. KPN’s totale energieverbruik is (absoluut) gedaald, ondanks de sterke stijging van het dataverkeer en de daarbij behorende netwerkuitbreidingen. Verder is het percentage KPN’ers dat werkt volgens Het Nieuwe Leven en Werken in 2012 gestegen naar 76 procent. Tot slot is het gebruik van KPN’s diensten voor Het Nieuwe Leven en Werken gegroeid met 17 procent. De doelstelling was tien procent. Het hele rapport vind je op de website van het WNF (pdf).

Wat is het Climate Savers Programma?
KPN is in Nederland één van de grootverbruikers van elektriciteit. Om onze impact op het klimaat te verminderen, startte KPN in 2011 de samenwerking met het WNF in het Climate Savers Programma, een internationaal leiderschapsprogramma voor bedrijven, dat aantoont dat economische groei en vermindering van CO2-uitstoot hand in hand kunnen gaan.

Ook in Vigeo Benelux top 20 
KPN staat ook in de nieuwe duurzame beursindex Vigeo Benelux top 20. Vigeo checkt hoe bedrijven sociaal en bestuurlijk presteren en op het gebied van milieu. Onlangs maakte Vigeo de eerste samenstelling van de lijst bekend (op alfabetische volgorde). Het bedrijf hanteerde 38 verschillende criteria, zoals respect voor het milieu, aandacht voor mensenrechten en behoorlijk bestuur en bedrijfsethiek. Dat KPN op de goede weg is, blijkt wel uit de gehaalde doelstellingen en uit het feit dat bij ons groene stroom ook écht groen is. Uiteindelijk wil KPN in 2020 klimaatneutraal zijn.