De eerste stappen zijn al gezet. Sinds oktober 2008 koopt KPN eenvijfde van de stroomopbrengst van het Prinses Amaliawindpark, het grootste windmolenpark van Nederland op zee. Met die energie kan KPN al zijn Nederlandse datacenters en kantoren, ook die van dochter Getronics, laten draaien op groene stroom. Vorig jaar gebruikte KPN in totaal 834 GWh aan elektriciteit, vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 238.000 Nederlandse huishoudens. Daarvan werd 39%, zo’n 322 GWh, al duurzaam opgewekt in Nederland.

Het zojuist verschenen Duurzaamheidverslag van KPN laat zien dat het bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk vindt. Het streven om in 2011 uitsluitend op groene stroom te draaien, past in het doel om in 2020 in zijn geheel klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat het bedrijf op termijn per saldo geen CO2 meer uitstoot en zo zijn bijdrage levert om de klimaatverandering te verminderen. Enkele al ontplooide initiatieven om dit doel te bereiken zijn het energie-efficiënter inrichten van de datacenters, het schrappen van minder zuinige leaseauto’s en het bevorderen van papierloos factureren.