KPN is in 2016 voor het zesde achtereenvolgende jaar als wereldklimaatleider erkend. KPN behoort daarmee volgens het Carbon Disclosure Project (CDP) tot de 9% bedrijven die wereldwijd vooroplopen in het verminderen van uitstoot en het inperken van klimaatverandering.

Het CDP is een collectief van 827 investeerders met een belegd vermogen van $100 biljoen dat jaarlijks onderzoek doet naar de energie- en klimaatdoelstellingen van bedrijven wereldwijd.

Beperken temperatuurstijging

Het CDP verscherpt elk jaar de criteria omdat de prestatie-indicatoren meegroeien met de ontwikkelingen en de kennis over klimaat. Dit jaar legt het CDP-rapport de basis voor het meten van bedrijfsinspanningen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatverdrag van 2015 (COP21). In december 2015 kwamen bijna 200 landen in Parijs overeen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken. Het CDP heeft voor deze nieuwe basis meer dan 1.800 bedrijven wereldwijd geselecteerd en zal de voortgang van deze groep de komende vijf jaar blijven volgen.

‘KPN wil een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame economische groei. Daarom werken we al jaren continu aan het terugdringen van ons energieverbruik en CO2-uitstoot, en willen we met onze producten en diensten klanten helpen hun eigen verbruik en uitstoot te verminderen’, reageert Eelco Blok, CEO van KPN. ‘We zijn trots dat we wederom tot de wereldtop behoren en gaan ons inzetten om ook komend jaar hierin voorop te blijven lopen, in het belang van klanten en toekomstige generaties.’

Uitkomsten rapport

De uitkomsten in het rapport zijn gebaseerd op energieverbruik, reductiedoelstellingen en strategie. Ook wordt gemeten hoe organisaties CO2-uitstoot en klimaatverandering tegengaan, welke kansen ze zien om daarvoor producten en diensten te ontwikkelen, en hoe transparant ze daarover rapporteren. De rapportage geeft investeerders inzicht in het energieverbruik van bedrijven.

KPN behaalde in de nieuwe basismeting de A-lijst, de hoogst mogelijke score. Naast KPN staan 192 andere bedrijven op de A-lijst, waaronder acht andere telecombedrijven. Energieverbruik en CO2-uitstoot terugdringen zijn topprioriteiten bij KPN, evenals klanten helpen om met KPN-producten en -diensten hun eigen CO2-voetafdruk te verlagen.

Dow Jones Sustainability Index

In september werd bekend dat KPN dit jaar voor het vijfde achtereenvolgende jaar genoteerd staat in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index. Deze index geeft de duurzaamheidsscores van de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld weer en is gebaseerd op economische, maatschappelijke en milieuprestaties.

Noot: Naast KPN zijn de volgende Nederlandse ondernemingen ook op de A-lijst opgenomen:  ING Group, BAM Group, Philips, AkzoNobel, DSM en Unilever