Dionne van der Nat, studente aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen. Van der Nat krijgt de prijs voor de bijdrage die zij met haar scriptie levert aan het inzichtelijk maken van het mogelijk verband dat er bestaat tussen het genderspecifiek taalgebruik dat bedrijven hanteren bij de werving van nieuwe managers en de behoefte van kandidaten om te reageren. Daarbij heeft zij ook gekeken in hoeverre geslacht, branche en werkervaring van de kandidaten hierbij een rol spelen. Bij de keuze van het onderwerp voor haar scriptie heeft Van der Nat zich vooral laten leiden door het huidige debat over gebrek aan vrouwen in leidinggevende posities bij bedrijven en heeft gekeken of het taalgebruik in wervingsadvertenties bijdraagt aan het gebrek aan vrouwen in leidinggevende posities.  

Wervingsmateriaal schrikt vrouwen af

Het onderzoek van Van der Nat laat zien dat genderspeciek taalgebruik een rol van betekenis speelt. Er bestaan volgens haar echter grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Waar mannen zich in het algemeen niet laten leiden door het woordgebruik, zijn vrouwen veel gevoeliger voor genderspecifief taalgebruik bij de werving van kandidaten. Vrouwen hebben een sterkere behoefte op te reageren op een vacaturemelding wanneer het taalgebruik aangeeft hoe de eigen sociale vaardigheden kunnen worden inzet en hoe collega’s ondersteund kunnen worden. Vrouwen zijn ook gevoeliger voor vacatures waaruit blijkt welke bijdrage zij aan de onderneming kunnen leveren en welke uitdagingen in het verschiet liggen. Van der Nat constateert dat vrouwen als gevolg van het taalgebruik van veel bedrijven geremd worden om te reageren op vacatures. Het wervingsmateriaal dat gebruikt wordt, zorgt er in haar ogen dan ook voor dat bij veel ondernemingen de managementposities gedomineerd worden door mannen. Woordgebruik dat meer vrouwen aanspreekt kan volgens Van der Nat dan ook helpen om hun aandeel in het werknemersbestand te vergroten.

Zeer relevante bijdrage in de ‘war for talent’

De jury van de RSM Sustainability Master Thesis Award, bestaande uit Arjanne Hoogstad, manager Sustainability bij Coca-Cola European Partners, Cécile Rozé, manager Corporate Duurzaamheid bij PGGM, Lars Crama van Up!Rotterdam en Jerwin Tholen, partner bij KPMG Sustainability prijst de scriptie van Dionne van der Nat. “Een zeer relevant en actueel onderwerp in de war for talent”, schrijft de jury in haar rapport. “Het concept is praktisch en relatief eenvoudig toe te passen door een zeer breed scala aan bedrijven in elke branche of levensfase. Bovendien onderzoekt Van der Nat met haar thesis nieuwe concepten voor het doorbreken van de barrières die bedrijven weliswaar onbewust hebben opgeworpen om meer vrouwen voor hun onderneming te winnen.” Juryvoorzitter  Jerwin Tholen constateert dat Van der Nat zeer specifieke en gemakkelijk te implementeren aanbevelingen doet om meer vrouwen aan te trekken voor vacatures op manager-niveau binnen bedrijven. Tholen: “Een zeer relevant onderwerp, zeker gezien het feit dat bijna alle bedrijven ambities hebben voor meer genderevenwicht in de top van hun onderneming en hierbij in het algemeen nog een lange weg te gaan hebben.