In samenwerking met ruim 60 koplopers uit de bouwsector heeft de World Green Building Council de EU opgeroepen om ambitieus beleid te steunen dat bijdraagt aan de transitie naar een CO2-arme gebouwde omgeving. DGBC is medeondertekenaar van deze open brief  en zet zich in voor een uniforme aanpak van de CO2-uitstoot voor gebouwen op Europees vlak, waarbij er ook Whole Life Carbon doelstellingen worden geïmplementeerd.

Open brief aan Europese Commissie

Dit consortium, dat meer dan 4.500 partijen uit de bouwsector representeert, heeft een open brief aan de Europese Commissie ondertekent. Middels deze open brief verzoeken zij de Europese Commissie om belangrijke beleidsdocumenten, zoals de Energy Performance of Buildings directive (EPBD), te herzien en beleid te steunen dat bijdraagt aan het realiseren van een Europese Whole Life Carbon aanpak.

#BuildingLife: op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak

De open brief maakt deel uit van het #BuildingLife project van World Green Building Council, DGBC en negen andere Europese Green Building Councils. Het #BuildingLife project wordt mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation en de Laudes Foundation. Het doel van het project is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Life Carbon Aanpak en deze benadering op te nemen in Europese regelgeving en het beleid in de diverse landen. In Nederland is dit deels al verankerd in wetgeving.

Embodied carbon – die wordt uitgestoten tijdens de bouw, sloop en in de keten – is naar schatting verantwoordelijk voor 10-20% van de CO2-emissies in de Europese bouwsector. De ondertekenaars van de open brief stellen dat het cruciaal is om embodied carbon en operational carbon aan te pakken middels Europees beleid. Om zo een CO2-neutrale gebouwde omgeving te realiseren en de EU Green Deal te versnellen.