Aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Parijs zet een kopgroep van grote Nederlandse bedrijven als eerste hun handtekening onder een intentieverklaring om hun woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen: de ”Dutch Business Sustainable Mobility Pledge. Het gaat om ABN Amro, Accenture, CapGemini, Eneco, KPN, Achmea, PGGM, PWC en Unilever. Met de afspraken willen de bedrijven bijdragen aan de CO2-reductie voor mobiliteit. Dit is onder meer mogelijk door gebruik te maken van treinverkeer dat vanaf 2018 klimaatneutraal is. NS en Stichting Natuur en Milieu zijn partner en faciliteren de bedrijven bij de vergroening.

400 kton CO2 per jaar

Mobiliteit en transport zijn verantwoordelijk voor een kwart van het bruto binnenlands eindverbruik van energie. Door invulling te geven aan de intenties van de Pledge kan de nationale CO2-uitstoot in 2020 met 400 kton per jaar worden gereduceerd.  Tevens kan er tot ca 7 PJ energie per jaar bespaard worden. Dit is ongeveer 25% bovenop de transport- & mobiliteitsdoelen uit het SER-Energieakkoord. Om dit te bereiken is het nodig dat meer bedrijven zich aansluiten bij de doelen van de Pledge en zo hun steentje bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. De betrokken bedrijven willen met hun initiatief laten zien dat de wereld veranderen bij jezelf begint en niet alleen afhangt van wat de overheden afspreken in Parijs.

Aanbieden aan Staatssecretaris Dijksma

De Pledge wordt op zaterdag 28 november, aan boord van de Train to Paris, aangeboden aan Staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur & Milieu.

Fietsen, vaker met het OV en minder leaseauto’s

Om de CO2-reductie waar te maken, is het nodig dat alle bedrijven die (gaan) deelnemen uiteindelijk ongeveer 7,5% van hun zakelijke en woon/werk-autokilometers duurzamer reizen. De bedrijven gaan komende periode met de partners Natuur en Milieu en NS uitwerken hoe zij de CO2-emissie van hun zakelijk verkeer het beste kunnen aanpakken. Of dat het beste kan door bijvoorbeeld elektrisch vervoer op basis van groene stroom, door meer thuiswerken mogelijk te maken of door meer mobiliteitskaarten te verstrekken. Belemmeringen in wet- en regelgeving worden onder de aandacht gebracht bij de overheid.

Goed voor milieu én lagere kosten

Er valt nog veel winst te behalen met vergroenen van het zakelijke en woon-werk verkeer in Nederland. Uit de ervaringen met het Low Car Diet (een initiatief van Urgenda en OV-bedrijven) is gebleken dat werknemers van bedrijven die daar bewust mee aan de slag gaan wel tot ca 30% anders reizen. De bedrijven besparen daarbij bovendien tot ca 40% op mobiliteitskosten.