Koninklijke Van Wijhe Verf (KVWV), de Zwolse verfproducent van onder andere de merken Wijzonol, Ralston en Solidlux Coatings heeft per 1 juni 2020 de R&D faciliteiten flink uitgebreid met een onderzoekslaboratorium op de Zernike locatie van Campus Groningen. De nieuwe faciliteit wordt het centrum voor de ontwikkeling van innovaties en biedt plaats aan 15 medewerkers.

Volgens Marlies van Wijhe, CEO van KVWV komt deze uitbreiding voort uit de ambitie van het bedrijf om de expertise op het gebied van duurzame, innovatieve grondstoffen en additieven verder te ontwikkelen voor toepassingen binnen én buiten de verfindustrie. ‘Als familiebedrijf denken we in generaties. We willen de wereld een beetje mooier maken voor degenen die na ons komen. Dat doen we door kwaliteitsverven te maken die beschermen wat waardevol is. En daarbij willen we zo min mogelijk onbedoelde schade aanrichten voor klimaat en milieu. Daarom investeren we volop in duurzame innovatie.

Expertise

Koninklijke Van Wijhe Verf heeft in Zwolle een eigen laboratorium waar R&D-medewerkers werken aan de vernieuwing en doorontwikkeling van kwaliteitsverven. In de verfindustrie zijn hernieuwbare biobased grondstoffen bijvoorbeeld niet meer weg te denken als alternatief voor fossiele grondstoffen. ‘Maar er zijn veel meer branches waar deze transitie naar verduurzaming gemaakt moet worden’, aldus Van Wijhe. ‘Met onze expertise op het gebied van (polymeer) chemie, biochemie, microbiologie en verftechnologie kunnen we ook veel voor andere sectoren betekenen. Dergelijke ontwikkelingen passen niet binnen ons Zwolse laboratorium dat volledig op verf en kleur is gericht. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die hebben we gevonden in Groningen.’

Spin-offs

Dat er vraag is naar deze specifieke expertise blijkt uit het succes van twee spin-off bedrijven van KVWV, die vanuit Groningen gaan opereren. Wydo NBD is ontstaan vanuit de behoefte om academische ideeën te ontwikkelen en te  vertalen naar concrete producten en toepassing. Het bedrijf helpt ondernemers en organisaties bij de ontwikkeling van een goed idee tot een veelbelovende, duurzame innovatie. Met succes, want in het relatieve korte bestaan heeft de betrokkenheid van Wydo al tot meerdere patenten geleid. Tot nu toe maakte Wydo gebruik van een eigen microbiologisch laboratorium op het Polymer Science Park in Zwolle; deze activiteiten worden nu ondergebracht bij het nieuwe R&D centrum in Groningen.

Dat geldt ook voor het bedrijf Sting Additives, dat op zijn beurt weer is voortgekomen uit Wydo en zich heeft toegelegd op het voorkomen en bestrijden van bacteriële besmettingen.

Biobased hotspot Groningen

Volgens Ron Hulst, Manager R&D van KVWV is bewust gekozen voor Campus Groningen als vestigingsplaats voor het nieuwe R&D centrum. ‘Campus Groningen is een hotspot voor de biobased economie en heeft state-of-the-art faciliteiten. KVWV werkt al samen met de kennisinstellingen in Groningen, en versterkt met dit R&D centrum het contact op de Campus. Wij verwachten dat de samenwerking en kennisuitwisseling met hoogopgeleide onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool zeker zal bijdragen aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen.