Koning Willem-Alexander is vandaag op werkbezoek geweest bij Nederland Isoleert om zich te informeren over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie en over de kansen voor groen herstel. Hij nam deel aan twee door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) georganiseerde ronde tafelgesprekken hierover. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, zat beide gesprekken voor. De NVDE presenteerde vandaag nieuw onderzoek naar de corona-effecten op de duurzame energiesector.

De koning zag in de werkplaats van Nederland Isoleert in Amersfoort hoe een spouwmuur geïsoleerd wordt en sprak met medewerkers. Nederland Isoleert is onderdeel van Essent, dat lid is van de NVDE. “Het is een grote steun in de rug dat de koning zoveel belangstelling toont voor de energietransitie” zegt Olof van der Gaag.

De koning sprak in het ronde tafelgesprek over de corona-effecten met Cindy van de Velde (directeur Vereniging Eigen Huis), Martijn Hagens (CEO Vattenfal), Heleen de Coninck (hoogleraar TU Eindhoven & IPCC-auteur) en Rense van Dijk (CEO WoonDuurzaam). Over de kansen voor groen herstel sprak hij met Patrick Lammers (CEO Essent), Manon van Beek (CEO Tennet), Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu) en Frans Rooijers (directeur CE Delft).

De structurele verduurzaming van de energievoorziening hapert door de coronacrisis, zo blijkt uit het door de NVDE aan de koning gepresenteerde onderzoek. De CO2-uitstoot daalt nu tijdelijk, doordat de economie op een lager pitje draait. Maar de investeringen in structurele verduurzaming stagneren. Enkele resultaten:

  • Ruim veertig procent van de bedrijven verwacht minimaal tien procent minder omzet in het tweede en derde kwartaal.
  • Twee derde van de bedrijven verwacht dat de coronacrisis een (zeer groot) negatief effect zal hebben op het halen van de klimaatdoelen.
  • Het wegvallen van de vraag en stilvallen van projecten (onder ander door financieringsproblemen) zijn de meest genoemde verklaringen.
  • Eén op de vijf bedrijven besteedt al minder werk uit aan flexibele krachten, één op de negen bedrijven denkt zelfs vast personeel te gaan ontslaan. Dit is zeer opmerkelijk voor een sector die al lang worstelt met personeelsgebrek.
  • Praktische problemen door Corona lijken juist sterk te zijn verminderd: het stilliggen van projecten vanwege veiligheid daalde van 60% naar 21%; problemen met participatie (oa bijeenkomsten) daalde van 32% naar 16%; en problemen met de levering van materialen daalde van 20% naar 12%.

De NVDE doet verschillende voorstellen waardoor de transitie op korte en langere termijn op koers kan blijven. “Uitvoering van het Klimaatakkoord is de beste weg naar groen herstel,” zegt Olof van der Gaag. “Herstelmaatregelen moeten de vraag versterken en investeringen aanmoedigen. We hebben een trampoline nodig naar hernieuwde activiteit.” Uitvoering van het klimaatakkoord zorgt voor een investeringsimpuls van bijna 100 miljard euro in de economie. Dat geld gaat niet naar de import van fossiele brandstoffen maar naar arbeidsintensieve bedrijven in Nederland. Dit resulteert in gemiddeld zo’n 50.000 extra banen.

Download het rapport “Inventarisatie corona-effecten op duurzame energiesector en arbeidsmarkt” hier (pdf)