Koning Willem-Alexander opent eerste recyclingsfabriek voor vervuild staal in Delfzijl

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vandaag de recyclingsfabriek van Purified Metal Company B.V. in Delfzijl. Dit is de eerste recyclingsfabriek  ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot Purified Metal Blocks, een schoon en hoogwaardig product dat dient als grondstof voor de staalindustrie. Bij de opening  waren verder aanwezig: Stientje van Veldhoven (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat)  en Wouter Bos (CEO Invest-NL). 

Vervuild staal komt op grote schaal voor in de wereld in bijvoorbeeld stalen sloopobjecten met  asbest, chroom-6 of andere organische vervuilingen. Denk aan industriële installaties, boorplatforms, treinwagons met asbest etc. Purified Metal Company heeft speciaal hiervoor een  proces ontworpen en een fabriek gebouwd die vervuild staal op veilige wijze voor mens en  milieu kan verwerken. Bij de hoge temperaturen van de staalsmelt valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden organische verbindingen.  

De wereldwijd gepatenteerde oplossing die Purified Metal Company nu biedt, geeft een  besparing van 1 ton CO2 per ton geproduceerd staal ten opzichte van staal geproduceerd uit  ijzererts. Purified Metal Company beschouwt het recent door de Nederlandse overheid gepubliceerde stortverbod voor met asbest vervuild staal als een steun in de rug om het  vervuilde staal in Delfzijl te krijgen. Het waste-to-productbedrijf Renewi verzorgt als logistieke  partner de inzameling van het vervuilde schroot en het vervoer naar Delfzijl. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is trots dat Nederland met de nieuwe fabriek een  mondiale bijdrage kan leveren aan de circulaire economie en een betere recycling van staal:  “Storten was tot nu toe de enige veilige bestemming voor met asbest vervuild staal. Met de  komst van Purified Metal Company kan dit gevaarlijk afval voortaan op een veilige en  milieuvriendelijke manier worden gerecycled. In ons eigen land willen we daar niet vrijblijvend  mee om gaan: Omdat storten niet langer de enige mogelijke eindbestemming voor vervuild staal  is, gaan we dat nu verbieden.

Op dit moment biedt Purified Metal Company werk aan 30 mensen, wanneer de fabriek op volle capaciteit draait komen daar nog eens 35 arbeidsplaatsen bij. Met de bouw van de fabriek is een  investering van EUR 70 miljoen gemoeid. De verwachting is dat het bedrijf medio 2021  winstgevend is. De ambitie is om meerdere van dergelijke fabrieken wereldwijd te gaan  bouwen. 

CEO van Purified Metal Company, Jan Henk Wijma, is bijzonder trots op deze mijlpaal: “de komst van de Koning naar Delfzijl om persoonlijk onze fabriek te openen is voor iedereen die  aan de bouw van de fabriek en het opstarten van Purified Metal Company heeft bijgedragen een enorme eer. Er wordt nu hard gewerkt om onze duurzame verwerking van vervuild staal tot een  operationeel en commercieel succes te maken. Het hele team kijkt, net als ikzelf, met ontzettend veel vertrouwen naar de toekomst.”

Share Button