Een grote groep ambitieuze bedrijven waaronder ABN AMRO, Alliander, NS, ManpowerGroup, Delta Lloyd, ASN Bank en CFP Green Buildings maakten met MVO Nederland afspraken om in 2020 vergaande duurzame doelstellingen te behalen. Koning Willem-Alexander opent vandaag het bijbehorende online platform Ambitie 2020 waarmee alle andere Nederlandse bedrijven worden opgeroepen zich aan te sluiten en hun duurzame ambities kenbaar te maken.

‘De doelstelling van Ambitie 2020 is om Nederland een wereldvoorbeeld te laten zijn op het gebied van een circulaire en inclusieve economie. Dat is een economie waarin we slim en zuinig omgaan met grondstoffen en waarin iedereen meedoet en erbij hoort’, aldus Willem Lageweg, directeur-bestuurder van MVO Nederland, de nationale organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met 2000 aangesloten bedrijven en organisaties.

Ter ondersteuning van de bedrijven wordt vandaag het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ gepresenteerd. Koning Willem-Alexander ontvangt het eerste exemplaar, dat ondernemers concrete handvatten biedt om circulair en duurzaam te ondernemen. 

Onderzoek toont aan dat overstappen op een circulaire economie waarin producten, componenten en grondstoffen worden hergebruikt Nederland ruim € 7 miljard per jaar en 50.000 banen oplevert. Steeds meer bedrijven gaan over tot duurzaam ondernemen vanwege milieuaspecten en om de (internationale) concurrentiepositie te versterken.

De eerste voorbeelden van ambities van bedrijven zijn: NS: 50% energiebesparing per reizigerskilometer in 2020 ten opzichte van 2005. ABN AMRO gaat bedrijven voorlichten over de kansen van duurzaamheid in hun business. Alliander werkt aan een stevige vergroening van het publieke net en gaat daarbij graag de samenwerking aan met andere infrabeheerders. ManpowerGroup gaat haar zakelijke relaties helpen bij het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Diverse bedrijven gaan zich extra inzetten om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De ambities worden in de komende periode verder uitgewerkt en later dit jaar nader bekend gemaakt.

Nationale stip op de horizon
Onderdeel van de actie is dat Nederland kiest voor een duidelijke nationale stip op de horizon. Met zo’n stip ontstaat focus die burgers en bedrijven inspireert, en aanzet tot innovatie en samenwerking. Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie is de stip die volgens MVO Nederland ons land sterker maakt en bijdraagt aan de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Er is met duurzaamheid immers nationaal en internationaal goed geld te verdienen. ‘Nederland heeft een goede uitgangspositie om op dit terrein als inspirerend wereldvoorbeeld te dienen’, aldus Willem Lageweg.

Meerjarig actieprogramma
Ambitie 2020 is een meerjarig actieprogramma dat zichtbaar maakt wat de duurzame en sociale ambities van Nederlandse bedrijven zijn en dat hen ondersteunt om deze ambities op te schroeven en waar te maken. Genoemde bedrijven zijn de eersten die hieraan hun medewerking hebben toegezegd. Zij roepen andere bedrijven en organisaties op zich hierbij aan te sluiten. Om de bedrijven en organisaties te ondersteunen wordt nauw samengewerkt met tal van kennispartners zoals De Groene Zaak, Planbureau voor de Leefomgeving, The Circle Economy, IUCN, De Normaalste Zaak, Netherlands Water Partnership en DJ 100 (een groep van 100 ambitieuze jongeren die duurzaamheid willen bevorderen).

Het programma wordt gelanceerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van MVO Nederland. In de komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. In het najaar volgt een meer uitgewerkt actieprogramma waarin een aantal nationale speerpunten worden benoemd waar de bedrijven mee aan de slag gaan.