Op donderdag 30 juni zal Zijne Majesteit Koning Willem Alexander de vernieuwde Lely Campus in Maassluis openen. Lely, marktleider in geautomatiseerde systemen voor melkveehouders, heeft het werkoppervlak voor het kantoor en de fabriek verdubbeld, waardoor er nog meer ruimte is voor het produceren van duurzame innovatieve oplossingen voor de melkveehouderij.

Het pand is bij oplevering BREAAM outstanding gecertificeerd, waardoor het tot de top van de meest duurzame kantoren van Europa gaat behoren. Z.M. Koning Willem Alexander zal tijdens een rondleiding zien hoe de Lely Campus volledig is ingericht op hybride werken, een plek waar collega’s elkaar ontmoeten, samen kunnen werken, maar ook kunnen ontspannen en sporten in de gym of op het basket- en volleybalveld.

Wat begon met een goed idee om het land eenvoudiger te bewerken, een uitvinding bedacht door twee broers in Maassluis in 1948, is nu uitgegroeid tot een familiebedrijf met 2.100 medewerkers wereldwijd dat het leven van boeren over de hele wereld makkelijker, winstgevender en duurzamer maakt. De vernieuwde Lely Campus geeft Lely de mogelijkheid om producten te bouwen voor de toekomst. De toekomst van veehouders, van koeien, van de planeet en iedereen die daar nu op leeft.

‘Farm of the Future’

Op de Lely Campus wordt gewerkt aan de boerderij van de toekomst, een melkveebedrijf waar circulariteit en dierenwelzijn centraal staat: het hergebruiken van belangrijke voedingsstoffen, het voeren van vers gras, afvalvermindering, emissieverlaging en het creëren van een nauwere band tussen de boer en de consument. The future farm is volledig gerobotiseerd en bestaat uit geïntegreerde oplossingen die 24 uur per dag hun werk doen. Een boerderij die volledig gecentreerd is rond de koe en waar repetitieve taken zoals voeren en melken geautomatiseerd zijn, waardoor de boer zich kan concentreren op zaken die echt zijn aandacht vragen.

Drastische stikstof reductie in melkveehouderij mogelijk

De Lely Sphere is Lely’s meest recente innovatie. Een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop circulair, reduceren we het gebruik van kunstmest en verbetert het klimaat in de stal. Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak tot wel 70% gereduceerd.

Werken op de Lely Campus

Inmiddels heeft Lely wereldwijd 2.100 medewerkers, waarvan er zo’n 1.350 op de vernieuwde Lely Campus in Maassluis werken. Het nieuwe deel van de Lely Campus is gebouwd door Dura Vermeer, volgens een ontwerp van Converse Architects uit Rotterdam. Bij het ontwerp en de bouw van de Campus was duurzaamheid een van de belangrijkste eisen. Het is pand is bij oplevering BREAAM outstanding, wat betekent dat het bij de top meest duurzame gebouwen van Europa gaat behoren. Daarnaast is het ook een SMART building, het zit vol sensoren die data verzamelen over het gebruik van het pand wat helpt om het pand efficiënter te gebruiken en te onderhouden. Bovenal moet het een fijne plek zijn om te werken, waar collega’s ontmoeten centraal staat. Daarvoor zijn allerlei voorzieningen gecreëerd zoals een grote variatie aan vergaderruimtes, individuele werkplekken, maar ook een goed catering concept en een gym van 250m2.

Foto: RVD / Paul Tolenaar