Koffie & Thee Nederland start sector-brede overstap naar composteerbare koffiepads en theezakjes

Vandaag is vanuit Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe uniforme gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval) wel-niet lijst gepubliceerd die dit jaar in heel Nederland wordt uitgerold. Het doel van de lijst is bijdragen aan meer en kwalitatief beter gescheiden gft-afval door middel van een duidelijke en eenduidige boodschap over wat wel en niet in de groene bak mag. Op initiatief van Koffie & Thee Nederland is met de koffie- en theesector, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afvalverwerkers en andere partijen uit de keten een ‘Green Deal’-traject gestart met als doel om koffiepads en theezakjes vanaf januari 2021 wel bij het gft toe te staan.

Huidige situatie onwenselijk

Theezakjes en koffiepads zijn vanwege de inhoud zeer gewenst bij het gft-afval. Koffiedik en theeblaadjes zijn 100% organisch en leiden tot meer en schonere compost. Toch mogen deze producten tot nog toe niet bij het gft. Dit komt omdat nog niet alle koffiepads en theezakjes die in Nederland worden verkocht hiervoor geschikt zijn. Omdat het voor een consument lastig te zien is of een theezakje of koffiepad gemaakt is van composteerbaar materiaal, is momenteel het advies om theezakjes en koffiepads bij het restafval te doen. Dit om verwarring bij de consument en vervuiling van de gft afvalstroom te voorkomen.

88 miljoen kg extra compost wordt haalbaar met Green Deal

Op initiatief van Koffie & Thee Nederland is met de koffie- en theesector, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afvalverwerkers en andere partijen uit de keten een ‘Green Deal’-traject gestart met als doel om koffiepads en theezakjes vanaf januari 2021 wel bij het gft toe te staan. Dit betekent een potentiële toevoeging van circa 88 miljoen kilo compost op jaarbasis. De ambitie om als sector gezamenlijk theezakjes en koffiepads te produceren die wel in de groene bak mogen is geheel in lijn met de doelstellingen van het Plastic Pact en Nederland Circulair in 2050: minder restafval; méér en schoner compost en duidelijkheid voor consumenten. Deze drie doelstellingen komen ook terug in het recent gepubliceerde EU New Circular Economy Action Plan. Met deze Green Deal kunnen we gezamenlijk deze doelen realiseren en ervoor zorgen dat composteerbare theezakjes en koffiepads de nieuwe norm zijn.

Betrokken bedrijven & organisaties tot nu toe

In alfabetische volgorde:

Ahold Delhaize Coffee Company
Axxent Masters in Tea
Beyers Koffie Nederland
JDE
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat
UCC Coffee Benelux
Unilever

Share Button