Koenders’ ministerie en Philips investeren beiden drie miljoen euro. Philips steekt het geld in productontwikkeling, onderzoek, training en distributie. Het ministerie investeert onder meer in het opzetten van instellingen voor microkrediet. In Ghana wordt op dit moment een aantal producten getest. Op basis van de proeven wordt het initiatief de komende jaren uitgebreid naar andere Afrikaanse landen.

Miljoenen plattelandsbewoners in Afrika zouden ’s avonds niet kunnen werken, en kinderen geen huiswerk kunnen maken. Dat beperkt volgens Koenders de ontwikkelingskansen en de kwaliteit van het leven. ‘Mensen op het platteland gebruiken nu kerosinelampen of batterijen’, zegt Koenders. ‘Met dat geld kunnen ze een zonnelamp kopen. Dat is beter voor het milieu en beter voor hun portemonnee, want binnen een jaar hebben ze de aanschaf met een goedkope lening al terugverdiend.’

Het partnerschap ‘Sustainable Energy Solutions Africa’ is de uitwerking van ‘Groen Licht voor Afrika’, een van de Akkoorden van Schokland vorig jaar. Bij die manifestatie maakte Koenders bekend de komende vier jaar vijftig miljoen euro uit te trekken voor mensen die goede ideeën hebben om de achterstanden weg te werken bij de millenniumdoelen. Die werden in 2000 vastgesteld door 189 regeringsleiders, die stelden dat ze vóór 2015 de armoede in de wereld moesten halveren. Op het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder tekenden bedrijven, instellingen en particulieren 37 akkoorden waarin ze concreet aangeven wat ze gaan doen om de millenniumdoelen te halen.