Als -klein’ merk wil Klok met een doordacht wasmiddel overleven in een markt die overheerst wordt door de grote merken. Milieu is absoluut een belangrijk aandachtspunt op de Nederlandse markt. Met het verkrijgen van het Europees Eco-label heeft Klok bewezen dat het voldoet aan de strenge milieucriteria die opgesteld zijn door de Europese Unie. De theorie van dit keurmerk is simpel: producten met
het Europees Eco-label zijn met zorg voor het milieu geproduceerd zonder verlies van wasprestatie.

Logisch gevolg Het Europees Eco-label is voor Klok Eco een logisch gevolg. In de consumententrends als gemak en duurzaamheid past een dergelijk
wasmiddel. -Het verkrijgen van het Europees Eco-label past in de historie van het merk. Klok was immers de eerste die met een fosfaatvrij wasmiddel op de markt kwam. Klok stond ook vooraan toen
het ging om compactisering van wasmiddelen. Bovendien blijkt dat de consument Klok als een milieuvriendelijk merk betitelt. Het Europees Eco-label op twee van onze producten bevestigt dit”, aldus Jean-Paul Andriessen van Dalli Benelux b.v.

Het Europees Eco-label
Het Europees Eco-label wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Milieukeur. Als het Europees Eco-label op een product staat voldoet
het aan de milieucriteria die zijn opgesteld door de Europese Unie. Aan het opstellen van deze criteria is een grondige analyse van de milieubelasting gedurende de gehele levensloop van het product vooraf gegaan. In 1992 heeft de Europese Unie het Europees Eco-label
opgericht met als doel, producenten te stimuleren tot het produceren van milieuvriendelijke producten en de consument de mogelijkheid te bieden bewuste en betrouwbare milieukeuzes te maken. Alle Europese lidstaten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Europees Eco-label. Een Europees Eco-label verleend in het ene land is ook
geldig in alle andere Europese lidstaten.