Dit initiatief, dat op een internationaal Dialoog Event in Nederland werd gelanceerd, heeft tot doel om de klanten van KLM in de gelegenheid te stellen hun individuele vluchtgerelateerde CO2-emissies te compenseren met behulp van deze betrouwbare en eenvoudig te gebruiken service die geïntegreerd is in het boekings- en online check-inproces. Elke euro die een klant investeert zal volledig worden geherinvesteerd in de Gold Standard compensatieprojecten overal ter wereld die zich richten op hernieuwbare energie. Gold Standard projecten hebben het hoogste CO2-certificaat en worden volledig gesteund door het Wereld Natuur Fonds in Nederland.

Aangezien KLM haar verantwoordelijkheid tegenover het milieu zeer serieus neemt, heeft zij al uitgebreide maatregelen genomen op het gebied van energie en CO2-reductie. KLM erkent de uitdaging voor de luchtvaartindustrie om haar impact op milieugebied te beperken, maar ze gelooft ook in een gecombineerde benadering. Daarom biedt KLM haar klanten deze service om hun vlucht CO2-neutraal te maken, als een persoonlijke, vrijwillige bijdrage naast de acties en investeringen van KLM. CO2ZERO is eenvoudig te gebruiken en is de meest effectieve wijze om CO-2 reductie te waarborgen aangezien elke bijgedragen euro voor de volle 100% naar de ontwikkeling van Gold Standard compensatieprojecten gaat, waardoor het een efficiënte en dus goedkope manier is om emissies te compenseren.

Het CSR-programma van KLM is een strategie voor de lange termijn die uitgaat van een collectieve aanpak. Dat is de reden waarom KLM vandaag een internationaal Dialoog Event organiseerde om verschillende stakeholders bijeen te brengen en ideeën uit te wisselen over de wijze waarop een duurzame toekomst kan worden gewaarborgd.
Peter Hartman, President en CEO van KLM gaf het volgende commentaar: “KLM wordt algemeen gezien als leidinggevend op het gebied van energie-efficiënt vliegen. Onze staat van dienst overtuigde bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds in Nederland ervan om onze krachten te bundelen en gezamenlijk te laten zien dat de dingen ook anders kunnen in de luchtvaartindustrie. Alleen dankzij deze harmonieuze interactie met onze stakeholders is het mogelijk om steeds weer een stapje verder te doen in de richting van een duurzame luchtvaart”.
Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds in Nederland zei er het volgende over: “We staan volledig achter deze CO2-compensatieservice. We vinden het een goed idee om passagiers deze gebruiksvriendelijke mogelijkheid te bieden om het effect op het milieu te verzachten”.