Transavia.com integreert ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ in haar bedrijfsvisie en wil dit steeds verder uitbreiden, zo meldt de maatschappij “We zien als bedrijf onze verantwoordelijkheid en we staan open voor hetgeen maatschappelijk van ons verlangd wordt”, stelt president-directeur Onno van den Brink.

Transavia.com zegt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening te houden met het effect van deze activiteiten op de medewerkers, de bedrijfsvoering en “de wereld om ons heen”. “We willen als transavia.com een verantwoorde balans vinden tussen de zorg voor economische welvaart inclusief het blijvend winstgevend opereren van transavia.com zelf, ecologische kwaliteit en welzijn van mensen.”

Naast het klimaatneutraal maken van dienstreizen en de bedrijfsvoering, wordt bij het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor op Schiphol-Oost, dat gepland staat voor najaar 2009, gestreefd naar een zo klimaatneutraal mogelijk pand. Zo krijgt dit gebouw eem systeem waardoor het gebruik van kunstlicht tot een minimum wordt beperkt doordat het wordt afgestemd op het daglichtniveau en de aanwezigheid van mensen.

Verder werkt transavia.com sinds kort met een nieuw videoconferentiesysteem, waardoor dienstreizen zo veel mogelijk worden beperkt.

De bijdrage van de luchtvaartindustrie aan broeikasgassen wereldwijd, waarvan de grootste component CO2, is ongeveer twee procent. Om het brandstofverbruik te verminderen investeerde transavia.com eerder al in winglets, vleugeltips die zorgen voor minder brandstofverbruik.

Voor het compenseren van vluchten werkt de luchtvaartmaatschappij samen met transavia.com werkt samen met Climate Neutral Group. Deze organisatie compenseert de uitstoot van CO2- en andere broeikasgassen door te investeren in duurzame energieprojecten en bosprojecten.