Promovendus Edwin van der Werf onderzocht de veranderde beslissingen van producenten van fossiele brandstoffen en consumptiegoederen na overheidsmaatregelen om CO2 uitstoot te verminderen. Klimaatbeleid, zoals het systeem van emissiehandel van de EU, leidt tot een prijs voor CO2 emissies, waardoor de prijs van relatief ‘smerige’ energie stijgt. Toch zullen producenten van consumptiegoederen in reactie op de prijsverandering besluiten om meer van de vervuilende brandstof en minder van de schonere brandstof te gaan gebruiken, als de meer vervuilende brandstof leidt tot meer productie per eenheid CO2. Van der Werf stelt als voorlopige conclusie dat het voor een economie met klimaatbeleid beter is om minder kolen en gas te gebruiken, en relatief meer olie, ondanks dat olie meer vervuilend is dan gas.

Investeringen in schone technologieën
Verder toont Van der Werf aan dat landen zonder klimaatbeleid hun CO2 emissies niet noodzakelijkerwijs verhogen in reactie op de verlaging van emissies in landen met klimaatbeleid. Doordat energie-intensieve goederen in landen met klimaatbeleid duurder worden, neemt de productie van deze goederen, en dus de CO2 uitstoot, in landen zonder klimaatbeleid toe. Dit weglekken van emissiereducties naar landen zonder klimaatbeleid heet carbon-leakage. Maar volgens Van der Werf wordt er te weinig gekeken naar wat de effecten van emissiereductie zijn voor investeringen in schone technologieën, waardoor het gevaar van carbon-leakage minder groot is dan gedacht.
Als dergelijke technologieën zowel in landen met als zonder klimaatbeleid worden gebruikt, dan zal de vraag naar energie in landen zonder klimaatbeleid minder toenemen. Het zou zelfs kunnen zijn dat de CO2 uitstoot in landen zonder klimaatbeleid daalt in reactie op de emissiereductie in landen met klimaatbeleid.

Edwin van der Werf (1975) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, en schreef zijn proefschrift aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2007 is hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland).