Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van een historische gebeurtenis. De ondernemingsorganisaties stellen zeer enthousiast te zijn over deze wereldwijde consensus. ‘Het klimaatvraagstuk kan immers alleen effectief aangepakt worden als iedereen meedoet.’ 

Indrukwekkend klimaatfonds
Ook de wereldwijd aanvaarde klimaatambities van ruim onder 2 graden Celsius maar in feite maximaal 1,5 graden temperatuurstijging, bijsturing om de 5 jaar, het feit dat het akkoord juridisch bindend is en de start van een indrukwekkend klimaatfonds zijn belangrijke ingrediënten daarvoor.

Aanjagen duurzame groei
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer die van de week ook bij de klimaatconferentie in Parijs aanwezig was, verwacht dat het akkoord een impuls is voor het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Door dit akkoord zal de wereldwijde vraag naar duurzame energie- en klimaattechnologie sterk toenemen. Veel Nederlandse bedrijven kunnen op vele terreinen de gevraagde oplossingen leveren waarmee het bedrijfsleven ook op mondiale schaal een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van het klimaatvraagstuk en het aanjagen van duurzame economische groei in grote delen van de wereld.’