Shell heeft op het 17de Nationaal Sustainability Congres 2017 in ‘s-Hertogenbosch een nieuwe service gelanceerd, waarmee zakelijke klanten de CO2-uitstoot van hun wagenpark kunnen compenseren. Accenture Nederland maakt als eerste klant gebruik van deze nieuwe dienst.

De service is gekoppeld aan de Shell Card en werkt in drie stappen. Allereerst geeft Shell klanten inzicht in hun CO2-emissies. Vervolgens wordt gekeken hoe de uitstoot gereduceerd kan worden, bijvoorbeeld door verandering van rijgedrag. Tot slot berekent Shell na elke tankbeurt de CO2-uitstoot en compenseert deze namens de klant via één van de CO2-compensatieprojecten waarbij zij betrokken is. Klanten krijgen hier zogenoemde CO2-credits voor.

“Duurzame oplossingen zijn nodig voor een succesvolle overgang naar een koolstofarmere toekomst”, zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Shell richt zich op verschillende ontwikkelingen om de CO2-voetafdruk die voortkomt uit mobiliteit te verlagen. Door klanten te helpen zo min mogelijk brandstof te verbruiken, door alternatieve energiebronnen aan te bieden en nu ook door klanten in de gelegenheid te stellen om hun CO2-uitstoot te compenseren.”

Als voorbeeld van alternatieve energiebronnen noemt Marjan van Loon, naast vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) ter vervanging van reguliere diesel, waterstof en het elektrisch opladen van auto’s. Zo werkt Shell aan een netwerk van snellaadpalen op haar tankstations. Daarnaast nam Shell recent NewMotion over, één van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten thuis en op het werk.

CO2-compensatieprojecten

Shell is over de hele wereld betrokken bij CO2-compensatieprojecten. De projecten zijn gecertificeerd door de VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Standard. VCS is op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO2-compensatieprojecten. Met de CCB Standard wordt gewaarborgd dat projecten naast het aanpakken van klimaatverandering ook lokale gemeenschappen ondersteunen en de biodiversiteit behouden of verbeteren.

Accenture Nederland maakt als eerste klant gebruik van de nieuwe service van Shell. “We streven ernaar om in 2020 onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 minimaal te halveren”, zegt directeur Manon van Beek. “Daartoe nemen we op gebied van mobiliteit diverse maatregelen ter vermindering, dan wel verduurzaming. Compensatie is vervolgens de nog altijd nodige laatste stap. Vanuit de samenwerkingsrelatie met Shell maken we hier de grootste impact.”

Accenture koos voor het CO2-compensatieproject Kasigau Corridor in Kenia. Dit project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Tot nu toe zijn met het project 300 banen gecreëerd, meer dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studiebeurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang tot drinkwater van meer dan 25.000 mensen verbeterd.

Sinds 1 november wordt ook de CO2-uitstoot van Shell’s eigen leasewagenpark gecompenseerd.