Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de laatste tijd veel in de publiciteit. Bedrijven verdringen elkaar in het nemen van die verantwoordelijkheid – of praten erover – nu de aandacht van de consument voor het milieu en sociale misstanden sterk is gestegen. De vraag blijft echter hoe een abstract concept als MVO te kwalificeren en kwantificeren.

Volgens een veelgebruikte definitie betekent MVO dat het bedrijfsleven de belangen van de samenleving serieus neemt door verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van zijn activiteiten op klanten, werknemers, aandeelhouders, gemeenschappen, andere stakeholders en niet te vergeten het milieu. Daarnaast moet het beleid van de bedrijven stroken met bepaalde algemene, universele waarden.

Het vaststellen van die waarden is niet zo makkelijk. Wat sociaal geaccepteerd is in de ene branche hoeft dat niet in een andere te zijn. Ook kan het zijn dat een bedrijf een businessmodel adopteert om haar schadelijke invloed op het milieu te beperken terwijl het aan een andere kant van het bedrijfsproces nog steeds schade berokkent. Vandaar ook dat het ISO schema voor MVO dat nu wordt ontwikkeld nog lang op zich zal laten wachten. Ook omdat het een wereldwijde standaard betreft die een brug moet slaan tussen bedrijven in bijvoorbeeld Afrika en Europa.

Op nationaal gebied zijn de verschillen echter veel kleiner. Kiwa België heeft dan ook besloten om het heft in eigen hand te nemen. In België is de doelgroep zelfs nog kleiner gemaakt door te focussen op een beperkte markt: bedrijven waarvan de core business direct te maken heeft met milieubescherming, zoals ingenieursbureaus, waterzuiveraars en bodembewerkers. Kiwa België meldt dat er veel belangstelling is voor het certificaat en dat het veel vragen uit de markt krijgt. De meest gestelde: Welke normen moet een bedrijf omarmen om maatschappelijk en sociaal verantwoordelijk te zijn en hoe kunnen die waarden geloofwaardig worden gecommuniceerd naar de markt?

De Nederlandse overheid is op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van criteria voor duurzame aankopen. In 2010 moet alle aankopen van de overheid duurzaam zijn. Kiwa volgt deze ontwikkelingen op de voet en adviseert het bedrijfsleven om zich te certificeren voor ISO 14001 die duurzaamheid garandeert.

Kiwa is een internationaal operend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, personeel en organisaties te verbeteren. Dat doen we door het aanbieden van certificatietrajecten, training, inspectie, advies, research en onze technologische kennis. Kiwa is actief in vrijwel alle marktsegmenten en heeft vestigingen in acht Europese landen en China.