‘Kinderarbeid in kaart’ winnaar ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge

Op het recente event ‘Nederland tegen kinderarbeid’ is het voorstel ‘ Kinderarbeid in Kaart’ van Luca Petersen en Steye Verhoeve als beste uit de bus gerold. Een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter emeritus-hoogleraar Kristoffel Lieten (Universiteit van Amsterdam) koos uit de vijf pitches een overtuigende winnaar. De winnaar ontving een geldbedrag van 2.500 euro. Ook zal het idee worden meegenomen naar de grote conferentie rondom het thema kinderarbeid, van 14 tot en met 16 november in Buenos Aires, Argentinië.

De jury beoordeelde de ideeën op originaliteit, haalbaarheid, schaalbaarheid en verwachte impact.

De vijf beste ideeën van de challenge waren:

Kinderarbeid in kaart

‘Met een betere kennisuitwisseling tussen bedrijven valt veel te winnen’.
Naam: Luca Petersen en Steye Verhoeve
Samenvatting idee: De complexiteit van het in kaart brengen van de internationale productieketen voor bedrijven is onze inspiratie. Wij denken dat er met een betere kennisuitwisseling tussen bedrijven veel te winnen valt. De aanpak van de uitbanning van kinderarbeid begint naar ons inziens bij het inzichtelijk maken van de keten. Wanneer dit onbekend is kan een bedrijf niet gericht ageren wat de effectiviteit van de aanpak niet ten goede zal komen. Daarom is het belangrijk dat er een platform is waarin de keten van een bedrijf zichtbaar gemaakt kan worden. Door (geanonimiseerde) gegevensuitwisseling met andere organisaties kan een overstijgend netwerk gemaakt worden waarin de totaliteit van ketens weergegeven wordt van bepaalde branches. Door het geven van waarderingen (rating), informatie en opmerkingen door betrokken organisaties aan elke schakel in de keten wordt een waarderingssysteem opgebouwd waaruit blijkt wat de status is van de verschillende schakels uit de keten. Door dit inzichtelijk te hebben kan er vervolgens per casus een efficiëntere aanpak bedacht en uitgevoerd worden voor het tegengaan van kinderarbeid.

A cultural point of view

‘Een uitwisselingsproject met een bedrijf ver in de keten’
Naam: Thomas den Hartog
Samenvatting idee: Het idee betreft een uitwisselingsproject. Dit houdt in dat een bedrijf uit Nederland een uitwisselingsproject opzet met een bedrijf ver in de keten. Met de gegevens die reeds bekend zijn, kan worden bepaald welke partij in de keten het beste benaderd kan worden voor zo een project. Is het niet helemaal bekend waar de producten exact geproduceerd worden, dan kan worden gekozen voor het bedrijf waarvan het meeste bekend is en/of welke zich het verst in de keten bevind. Het hele idee is dan om de uitwisseling te brengen als een cultureel leertraject. Beiden partijen kunnen van elkaar leren en in het bijzonder wat de culturele verschillen zijn tussen het desbetreffende land en Nederland, gerelateerd aan de werkomstandigheden. Niet alleen zorgt dit voor veel meer inzicht in de gehele keten, ook kan de achterliggende gedachten worden gevonden waarom een bedrijf bepaalde werkomstandigheden hanteert. En komt het niet over als een kritische blik naar bedrijven ver in de keten.

Chainpoint-app

‘Inspectie met behulp van een mobiele telefoon voorzien van een ChainPoint-app’
Naam: Quirijn Foeken (Chainpoint Connecting supply chains)
Samenvatting idee (aan de hand van een voorbeeldbedrijf Goodweave tapijten): Goodweave voert in landen als India, Afghanistan en Bangladesh onaangekondigde en aangekondigde inspecties uit bij wevers van tapijten. Deze inspectie wordt uitgevoerd met behulp van een mobiele telefoon met de ChainPoint-app. Deze app werkt zowel online als offline: in gebieden waar geen internet aanwezig is kunnen ook inspecties worden uitgevoerd om vervolgens later geüpload te worden. De grootte van de bedrijven verschilt enorm: veel mensen in deze streek werken vanuit hun huis aan de tapijten om deze vervolgens te verkopen aan een tussenpersoon. Goodweave brengt deze hele keten met de ChainPoint technologie in kaart. Als er tijdens een inspectie kinderarbeid wordt ontdekt, wordt er actie ondernomen: de kinderen worden uit deze situatie gehaald. Goodweave stopt hier echter niet: zij maken hun bevindingen inzichtelijk voor alle retailers die Goodweave-gecertificeerde producten verkopen. Een goed voorbeeld hiervan is Target, één van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten.

De Verbindende Factor

‘Wil de strijd tegen kinderarbeid verbinden, coördineren, faciliteren, mobiliseren en inspireren’
Naam: Sanne Wassink
Samenvatting idee: De Verbindende Factor is een organisatie die de strijd tegen kinderarbeid verbindt, coördineert, faciliteert, mobiliseert en inspireert. Het dient als platform voor gesprek, advies en innovatieve creaties. Kennis wordt hier gevangen, gecreëerd, in praktijk gebracht en geëvalueerd. Er is verbinding met wetenschappers en hun publicaties, bedrijven en hun vragen, professionals met ervaring. Er zijn consultants aan verbonden die helpen aan de zorgplichtrapportages te voldoen, en onderdeel van de keten is een waakhond die bedrijven in een bewegende houding zet. Advies wordt hier verkregen en politieke invloed is vanzelfsprekend. En ook studenten weten deze plek te vinden voor informatie. De driehoek bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs kan wel wat verbinding gebruiken. Gezamenlijk is de enige manier om het verschil te maken. En dat moet worden gecreëerd door een landelijk coördinatiecentrum voor een kinderarbeid-vrije wereld. Daar waar Nederland kán samenkomen tegen kinderarbeid.

Het Award concept – What’s inside

‘Kinderlevens worden veranderd door het uitreiken van awards’.
Naam: Jelle Schuitemaker
Samenvatting idee: Als het ware als een paard van Troje gaan de bedrijven de missie aan om de directeuren van bedrijven die doen aan en/of werken met bedrijven met kinderen te veranderen. Dit gebeurt door het Award Concept. Het Award Concept gebruikt de grote behoefte aan en trots voor het winnen van prijzen bij de leveranciers in de keten om deuren te openen, gesprekken te versnellen en veranderingen teweeg te brengen. Voorbeelden van Awards die door een bedrijf of een gezamenlijke unit kunnen worden uitgereikt zijn een ‘Transparant award’, ‘Child free award’ en ‘Fairchain award’. Ook zijn er branche specifiek nog veel meer mogelijkheden te noemen. Door de extrinsieke motivatie van de prijzen te gebruiken wordt intrinsieke motivatie om te verbeteren getriggerd. Dit kan ook doorslaan in het verbeteren van werkomstandigheden, vergrootten van transparantie of het verbeteren van leefomstandigheden. Kortom als dit Award Concept juist wordt uitgevoerd kunnen levens worden veranderd. Join the movement, Let the children win!

Share Button