Een impactvolle stap die je als bedrijf kan zetten voor het bijdragen aan een circulaire economie, is het kiezen van recyclebare kunststoffen in productontwerp en verpakkingen. Kunststof waaronder plastic is een veelgebruikte stof in het bedrijfsleven. In dit artikel leggen we de basis uit voor het kiezen van hoe je als bedrijf kunt beginnen en waarom je als bedrijf zou moeten kiezen voor recyclebare kunststoffen om bij te dragen aan een circulaire economie.

Hoe kies je voor recyclebare kunststoffen?

Productontwerp: Overweeg bij het aankopen van nieuwe producten in hoeverre het gebruik van kunststoffen is toegepast die gemakkelijk kunnen worden gerecycled. Dit omvat het vermijden van gecompliceerde mengsels van kunststoffen die moeilijk te scheiden zijn.

Samenwerking met Leveranciers: Werk samen met een kunststofproductiebedrijf die recyclebare kunststoffen kan leveren.

Verpakkingen: Heroverweeg je verpakkingsmateriaal. Kies voor recyclebare kunststoffen voor verpakkingen en moedig klanten aan om deze te recyclen.

Educatie en Bewustwording: Zorg ervoor dat medewerkers en klanten op de hoogte zijn van de inzet van je bedrijf voor recyclebare kunststoffen en help hen begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan recyclinginspanningen.

Recyclinginfrastructuur: Onderzoek of er recyclingfaciliteiten beschikbaar zijn in de regio’s waar je actief bent en ondersteun de ontwikkeling ervan indien nodig.

Wat is je bijdrage aan een circulaire economie?

Beperking van afval: Recyclebare kunststoffen kunnen na gebruik worden gerecycled in plaats van te worden weggegooid. Dit vermindert de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat en helpt de belasting van het milieu te verminderen.

Besparing op grondstoffen: Het gebruik van recyclebare kunststoffen vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, aangezien kunststofproductie vaak afhankelijk is van niet- hernieuwbare fossiele brandstoffen.

Energie-efficiëntie: Het recyclen van kunststoffen kost over het algemeen minder energie dan het produceren van nieuwe kunststoffen vanaf nul. Dit leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk voor bedrijven.

Verantwoordelijk imago: Bedrijven die actief kiezen voor recyclebare kunststoffen laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun ecologische voetafdruk. Dit kan bijdragen aan een positiever imago bij klanten en investeerders.

Conclusie over recyclebare kunststoffen voor een circulaire economie

Het kiezen voor recyclebare kunststoffen is een concrete en effectieve manier voor bedrijven om actief bij te dragen aan een circulaire economie. Door te investeren in duurzaamheid in productontwerp, verpakkingen en bedrijfspraktijken kunnen bedrijven niet alleen de negatieve impact op het milieu verminderen, maar ook kosten besparen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid benadrukken. Het is tijd voor bedrijven om de overstap te maken naar recyclebare kunststoffen en zo een positieve invloed te hebben op onze planeet en toekomstige generaties.