Binnen de KIC-call ‘Circulariteit’ zijn vier onderzoeksprojecten toegewezen. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan bijdragen aan het bevorderen van de transitie naar een duurzaam circulair koolstofsysteem. De projecten krijgen samen ruim 4 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen nog eens bijna 1 miljoen euro bij aan cofinanciering.

Het Nederlandse klimaatbeleid heeft ambities voor een CO2-emissiereductie van 49 procent in 2030, en van 80 tot 95 procent in 2050. In het Klimaatakkoord is dit vertaald naar doelen per sector, die door een brede groep stakeholders zijn omarmd. Innovatie is noodzakelijk, omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van deze doelen beschikbaar zijn. Twee belangrijke sectoren hierbij zijn de industrie en de agri-food sector.

Circulaire kunststoffen en biogrondstoffen

De vier projecten gaan onderzoek doen naar circulaire kunststoffen en biogrondstoffen. Twee consortia richten zich op plastic; voor een optimale plasticrecycling werkt een onderzoeksproject aan een digitale inzamelingsoplossing om de hoeveelheid gerecycled plastic te vergroten. Het andere plastic-georiënteerde consortium onderzoekt het verbeteren van recyclebare plastics door plakkerige uiteinden. Het derde project beoogt recyclebare thermoplastische composieten en coatings te genereren die concurrerende circulaire materialen voor verpakking en bouw kunnen leveren. Het vierde consortium gaat gemengd katoen/polyester textielafval upcyclen naar hoge kwaliteit bouwstenen voor kunststoffen. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van vijf jaar.

De call valt onder de Kennis- en innovatieagenda (KIA) voor Klimaat en Energie, in de breedte de KIA Circulaire Economie en de KIA Landbouw, Water, Voedsel (door de productie van biogrondstoffen).

Gehonoreerde projecten

Recyclable woody thermoplastic composites and coatings (ReWoody)
Dr. M.P. Ruiz Ramiro, Universiteit Twente

MUNITION: integrated assessment of MUNIcipal plastic waste collecTION policies
Dr. J.J. Jansen, Radboud Universiteit

Dynamic Branching for Circularity (DYNABRANCH)
Dr.ir. M.M.J. Smulders, Wageningen University & Research

MIWATEX. Circularity for Mixed cotton/polyester WAste TEXtiles by upcycling to virgin monomer building blocks.
Prof.dr. G.J.M. Gruter, Universiteit van Amsterdam