Recente voedseluitbraken en fraudegevallen hebben de foodsector op scherp gezet. Dat komt naar voren in de serie eindejaarsgesprekken die VMT ook dit jaar hield met tien bedrijven en organisaties uit de sector. Meer transparantie in de keten is daarom noodzakelijk. Naast transparantie zijn duurzaamheid en gezondheid belangrijke trends die de geïnterviewde professionals signaleren. De beperkte beschikbaarheid van technici, procestechnologen en kwaliteitsmanagers blijkt een belangrijk vraagstuk voor de sector.

Hoe de verschillende bedrijven en organisaties op deze trends en ontwikkelingen inspelen, komt naar voren in tien interviews in de bijlage Trends 2014 van VMT nr. 26 (13 december 2013).

Zo wordt duidelijk dat toeleveranciers meegaan in het duurzaamheidstreven van voedselproducenten. Bijvoorbeeld door nieuwe fabrieken of productielijnen duurzaam te ontwerpen en door met intelligente sensoren grondstof- en productverliezen te minimaliseren. De keten speelt in verduurzaming een rol als het gaat om een efficiëntere aanpak. Het kost foodbedrijven steeds meer moeite om bijvoorbeeld elk jaar het energieverbruik met een bepaald percentage te verminderen. Elders in de keten kijken, is een oplossing.

De bedrijven en organisaties die meewerkten aan Trends 2014 van VMT zijn: CareNet Foodsolutions,DNV Business Assurance, Dutch Spices, Endress+Hauser, KTBA, Nutri-akt, QAssurance, Royal HaskoningDHV, Tebodin en TNO Triskelion.