Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) en de Dutch Green Building Council (DGBC) hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is om kennis over duurzaam vastgoed, circulariteit, gezondheid en over de voorhanden zijnde tools en meetinstrumenten te bundelen om zo de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Annemarie van Doorn, directeur van de DGBC: “Met onze verschillende specialismen en ons gezamenlijke doel kunnen we spreken van een win-win-situatie.”

De Dutch Green Building Council beheert het BREEAM-NL keurmerk en zet de markt aan de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) is een non-profit organisatie die het gebruik van circulaire materialen en producten stimuleert. Ze hanteert hiervoor het Cradle to Cradle Certified keurmerk. Door deze twee kennisgebieden samen te brengen, hopen de twee organisaties eindgebruikers, ontwikkelaars en fabrikanten te motiveren grote stappen te zetten naar een circulaire economie met duurzame, gezonde en prettige gebouwen. Thijs Maartens van Built Environment Europe C2CPII: “Dit samenwerkingsverband gaat zorgen voor versnelde kennisdeling. Het is een fantastisch voorbeeld van opschaling van het circulaire gedachtengoed binnen de gebouwde omgeving in Nederland.”

Leren van elkaar

De medewerkers van de DGBC en het C2CPII beginnen de samenwerking met het volgen van elkaars trainingsprogramma’s. Op die manier leren de medewerkers meer van de methodieken en uitgangspunten. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het C2CPII zitting in de DGBC Kopgroep over Gezondheid en Comfort en worden zij betrokken bij projecten van de DGBC. De DGBC op haar beurt gaat zich toeleggen op het gebied van ^Cradle to Cradle materialen en producten. Annemarie van Doorn: “Samen willen we zo veel mogelijk kennis opdoen en delen met de markt.”

Groter netwerk, meer slagkracht

Door de samenwerking ontstaat een groot netwerk van organisaties die streven naar een duurzame samenleving. Al deze organisaties profiteren van de voordelen van het lidmaatschap van zowel de DGBC als het C2CPII. “Met de kracht van het brede netwerk kunnen we nog meer bereiken”, besluit Van Doorn. Het partnerschap zal zichtbaar worden in de websites van het C2CPII en de DGBC en in verschillende communicatie-uitingen.