De meest gehoorde reden om niets aan energiebesparing te doen, is dat men niet weet wat ze kunnen doen. Maar, er is ook goed nieuws te melden: wist een half jaar geleden 42% van de Nederlanders niet wat ze moesten doen tegen de klimaatverandering, nu is dat percentage nog 33%. Oftewel een winst van bijna 10% binnen een half jaar. Positief is ook dat 8 op de 10 Nederlanders aangeeft zich zorgen te maken over de klimaatverandering en bijna 6 op de 10 daadwerkelijk maatregelen treft om deze verandering tegen te gaan.

Het afgelopen half jaar zijn meer mensen begonnen met energiebesparende maatregelen. Redenen voor mensen om geen energiebesparende maatregelen te nemen, zijn naast onwetendheid: ‘menen dat het toch geen zin heeft’ en ‘geen reden zien tot verandering’. De helft van de Nederlanders houdt wel het milieu in het achterhoofd bij de aanschaf van een nieuw product, door bij de keuze rekening te houden met duurzaamheid. Ze zijn echter nog niet bereid daar extra geld voor neer te tellen. Al met al geven mensen zich, als het om milieu gaat, een kleine zeven.

Minister Cramer steunt Tikkie Terug
Aanleiding van het onderzoek is de Tikkie Terug-campagne, een initiatief van RTL Nederland in samenwerking met Procter & Gamble, ondersteund door HIER. Deze ging een half jaar geleden van start en wordt op 21 juli vervolgd onder de bezielende leiding van Tikkie Terug-ambassadeur Froukje de Both. De campagne heeft als doel om meer mensen aan te zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen en het energiegebruik te compenseren. Na een half jaar tips uitdelen is via het onderzoek gekeken naar de huidige kennis en bereidheid van Nederlanders om klimaatverandering tegen te gaan.

Tikkie Terug-tip: wassen op lagere temperaturen
De aftrap van Tikkie Terug in januari stond in het teken van ‘wassen op 30 graden’. Uit het onderzoek blijkt dat deze tip in goede aarde is gevallen: bijna alle Nederlanders (94%) blijkt dit een goede tip te vinden. Dit is dan ook een van de maatregelen die nu vaker wordt genomen dan een half jaar gelden. Heel waardevol, want wassen op 30 graden in plaats van op 40, bespaart maar liefst 40% energie per wasbeurt. Inmiddels doet 52% van de Nederlanders die thuis de was doen, de was op 30 graden. Met deze energiebesparing kunnen de huizen van 2 miljoen mensen gedurende een jaar worden verlicht.
Ruim de helft (53%) van de mensen die vaak de was doen en wel eens wassen op 30 graden, doet dit inderdaad voor het milieu of om de natuur te beschermen. Het is de meest genoemde reden. Mensen die toch nog op hogere temperaturen wassen, menen vaak, ten onrechte, dat de was anders niet schoon wordt. Gelukkig overweegt ruim 40% van deze mensen het aankomende jaar wél op 30 graden te gaan wassen.

Verantwoordelijkheid vanuit het bedrijfsleven
Niet alleen consumenten, maar ook producenten nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu. Procter & Gamble ondersteunt de Tikkie Terug-campagne en heeft onlangs de eigen productieprocessen tegen het licht gehouden en efficiënter ingericht. Ook is gewerkt aan producten die een vermindering van energieverbruik van consumenten stimuleren. Barnabas Kossmann, algemeen directeur Benelux Procter & Gamble: “Wij zijn blij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Procter & Gamble heeft in 2007 haar duurzaamheidsstrategie vernieuwd om beter in te kunnen spelen op kansen voor duurzame producten en duurzaam produceren. We hopen dat nog veel meer mensen de ‘draai naar 30’ tip zullen opvolgen en voortaan zoveel mogelijk gaan wassen op 30 graden.” Om consumenten zoveel mogelijk daartoe te bewegen, start op 15 juni een nieuwe Ariel-campagne met een directe link naar de ijsbeer als symbool voor klimaatverandering.