Hoe kan Nederland succesvol een biobased economy tot stand brengen? Vorige week verscheen het onderzoeksrapport van een consortium met bedrijven en universiteiten die dit over de eigen sectorgrenzen heen heeft onderzocht. Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam, nam met interesse kennis van de onderzoekresultaten uit het rapport Verkenning van een bioraffinaderij voor isobutanol in Rotterdam.

Begin 2013 heeft een aantal industriële bedrijven uit de Rotterdamse regio met diverse kennisinstellingen de krachten gebundeld in het consortium Iso Butanol Platform Rotterdam (IBPR). Het consortium bestaat uit Suiker Unie, Indorama Ventures, SkyNRG, The GTBE Company, AVR, ZirkTech, ECN, TU Delft, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, met Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de haven en industrie in Rotterdam, als penvoerder. Deze samenwerking tussen bedrijven uit heel verschillende sectoren was tamelijk uniek: agro meets chemistry.

Met subsidie van het Rotterdam Climate Initiative, Topsectorenprogramma (TKI Biobased Economy) van het ministerie van Economische Zaken en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en bijdragen van de partners, heeft het  consortium een technologische en economische verkenning uitgevoerd naar de toepassing van biomassa uit suikeroverschot en bietenpulp voor de productie van isobutanol. Dit basismolecuul kan voor de productie van tal van ‘groene’ producten worden gebruikt. Het consortium selecteerde drie productieprocessen voor zijn onderzoek: de productie van de grondstof p-Xyleen, de basis voor bio-PET flessen, de productie van biokerosine voor de luchtvaart en de productie van GTBE voor bijmenging in diesel en als onderdrukker van fijn stof in diesel. In het consortium waren alle schakels uit de keten vertegenwoordigd: van de grondstofleverancier Suiker Unie tot de producent van PET, Indorama, en de inkoper van biokerosine, SkyNRG. 

Conclusies en vervolgonderzoek

Hoewel de technologische en economische mogelijkheden goed in beeld komen, zijn er met suiker en/of bietenpulp nog geen rendabele business cases te maken, stelt het Iso Butanol Platform Rotterdam. De belangrijkste oorzaak is dat er nog te veel enzymen voor de fermentatie gebruikt moeten worden. Dit maakt de productiekosten aanzienlijk hoger.

Voor een kansrijke keten wil het consortium nu andere biomassamaterialen als grondstof voor groene chemie onderzoeken. Daarvoor overhandigde de provincie Zuid –Holland aan Deltalinqs een cheque van 1 miljoen euro subsidie uit het programma Kansen voor West, gesteund door de Europese Unie. Het consortium wil nu verdergaan met onderzoek naar lignocellulose uit houtachtige gewassen. Nieuwe partijen kunnen zich nog aansluiten.