Het huidige beeld van tachtig-urige werkweken, lage lonen, investeringen in clusterbommen en een ravage in de financiële sector toont aan dat het noodzakelijk is werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Meer toezicht, bedrijven verplichten tot rapportages over duurzaamheidsaspecten, of als overheid zelf het goede voorbeeld geven en werk maken van duurzaam inkopen: willen de aspirant- Europarlementariërs zich hier hard voor maken?

Winand Quaedvlieg (CDA), Judith Sargentini (GroenLinks), Jan Cremers (PvdA), Dennis de Jong (SP) en Ingrid de Caluwé (VVD) gaan met elkaar en met het publiek in debat over deze en meer vragen.