Minister Henk Kamp heeft per brief de Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid. Met de brief informeert hij de kamer over de binnengekomen reacties op de internetconsultatie, geeft hij zijn appreciatie daarvan en schetst hij het verdere proces.

Op 13 juli 2015 heeft Kamp de Kamer per brief laten weten dat de beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid zal worden aangepast om partijen meer duidelijkheid te kunnen geven over de ruimte om binnen de uitzondering op het kartelverbod samen te werken aan verduurzaming.  De voorgestelde aanpassing van de beleidsregel is in december geconsulteerd. Op deze internetconsultatie zijn 19 reacties ontvangen, waaronder van de SER. Daarnaast ontving Kamp van zowel de Europese Commissie als de ACM een brief over de beleidsregel.

Download de brief (pdf)