Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen om de Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) te verlengen en in verbeterde vorm te heropenen.

” Met de SVM kunnen mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De SVM was aanvankelijk voor subsidieaanvragen opengesteld van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022, maar ik heb deze in juli 2022 tijdelijk stopgezet omdat er signalen waren dat er bewust oneigenlijk gebruik van werd gemaakt door enkele energieadviseurs. Ik beoog de regeling in verbeterde vorm opnieuw open te stellen vanaf 1 maart 2023. De subsidiemodule vervalt echter op 1 januari 2023. Om deze opnieuw open te kunnen stellen, moet de vervaltermijn derhalve worden verlengd.”