1
Kent u het Shell Report 2003, de publicaties naar aanleiding daarvan in de Volkskrant van 11 juni 2004 en de medio 2003 ontvangen brief van de voorzitter van het Nigeriaanse parlement aan de voorzitter van de
Tweede Kamer inzake het optreden van Shell in Nigeria?1
2
Deelt u de mening dat het valt toe te juichen dat multinationale ondernemingen, zoals Shell, jaarlijks verslag uitbrengen over hun activiteiten in het kader van het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?
3
Bent u op de hoogte van de moeilijkheden die Shell ondervindt bij de oliewinning in Nigeria en het in overeenstemming brengen van die activiteiten met de eigen gedragscode?
4
Bent u van mening dat Shell in voldoende mate tracht haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in Nigeria waar te maken? Heeft Shell zich in 2003 schuldig gemaakt aan vormen van omkoping van regeringsfunctionarissen in Nigeria, zoals gesteld in de brief van de voorzitter van het Nigeriaanse parlement, en worden de conflicten in de Nigerdelta inderdaad door de activiteiten van Shell in Nigeria aangewakkerd, zoals door onafhankelijke onderzoekers wordt beweerd?
5
Vindt u dat de handelswijze van Shell in Nigeria op enigerlei wijze in strijd is met de OESO-gedragscode voor multinationale ondernemingen?
6
Deelt u de mening dat koplopers op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen door hun grotere transparantie meer kans lopen in het publiek op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te worden
aangesproken dan ondernemingen die geen enkele vorm van verslaglegging hebben over hun activiteiten in het kader van MVO?
7
Bent u bereid in het kader van de Nederlandse voorzitterschap van de EU bij de totstandkoming van nieuwe Europese boekhoudregels te bepleiten dat alle ondernemingen voor wie die nieuwe boekhoudregels
gaan gelden, tevens op basis van uitvoering van de OESO-code voor multinationale ondernemingen en het
beginsel Ã??comply or explainÃ??, in de toekomst verslag moeten gaan doen van hun activiteiten in het kader van
MVO?