Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma (IenM) informeren de Tweede Kamer over de voortgang op vier onderdelen binnen het Groene Groeibeleid: de Green Deals, het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei, Elektrisch Vervoer en de Biobased Economy. De kamerbrief geeft een beeld van de voortgang en ambities op vier onderdelen binnen het Groene Groeibeleid ten behoeve van het Algemeen Overleg op 16 maart 2016. De rapportages laten zien dat wij samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken aan een groen en ondernemend Nederland.

Download de kamerbrief (pdf)

Bijlagen

 • Green Deals in beeld

  Dit is de vierde Green Deal voortgangsrapportage met informatie over de voortgang en resultaten van het Green Deal portfolio…

  Rapport | 11-03-2016

 • Overzicht aanpassingen in wet- en regelgeving n.a.v. Green Deals

  Dit is een overzicht van belemmeringen in Green Deals die door aanpassingen in wet- en regelgeving zijn weggenomen.

  Publicatie | 11-03-2016

 • Terugblik en vooruitblik op het beleid voor elektrisch vervoer

  Een analyse van het ‘Plan van aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling.

  Rapport | 10-02-2016

 • Monitoring Biobased Economy in Nederland 2015

  Dit rapport geeft de stand van zaken in de Biobased Economy en signaleert de belangrijkste trends.

  Rapport | 03-03-2016