De staatssecretaris verheelt niet dat hij wordt aangesproken door ‘sommige’ Oeso-landen. ‘Ze zeggen dat wat ik wil buiten de afspraken uitgaat, dat het inbreuk maakt op de vrijwilligheid die binnen de Oeso centraal staat’, aldus Ybema. ‘Maar ik bestrijd dat.’

De bewindsman wil dat bedrijven die in aanmerking komen voor exportsubsidies een intentieverklaring afleggen dat zij de Oeso-richtlijnen zullen uitvoeren. Een partij als Groen Links gaat dat overigens niet ver genoeg. Het nieuwe beleid mag blijkens een randvoorwaarde niet gaan ten koste van de concurrentiepositie van bedrijven. Kamerlid Vendrik meent dat bedrijven daarom ‘met zeer veel succes’ zullen aanvoeren niet aan de intentieverklaring te kunnen voldoen.

Ybema toonde gisteren zijn verbazing over de opstelling van vooral de CDA-fractie. Kamerlid Verburg heeft in het recente verleden gehamerd op de noodzaak van een actievere opstelling van de bewindsman. ‘Sommige fracties vonden eerst dat het allemaal te langzaam ging, nu gaat het ze ineens te snel’, aldus de staatssecretaris.

Naast Groen Links vindt ook de PvdA meer overheidsbetrokkenheid bij maatschappelijk ondernemen noodzakelijk. De PvdA’er Koenders heeft samen met Groen Links een initiatiefwet ingediend, die bedrijven verplicht verslag te doen over hun activiteiten in het buitenland. Ybema vindt zo’n verplichting niet nodig. Hij heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving gevraagd ten behoeve van het bedrijfsleven richtlijnen te ontwerpen voor het rapporteren over ethisch ondernemen.

De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht over de initiatiefwet, die nu op een aantal punten wordt aangepast. Tot dusver tekent zich geen kamermeerderheid af die de wet wil steunen.