De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdag 3 maart 2020 van 16.30 tot 19.00 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor het overleg komt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Kamer.