Het kabinet erkent het belang van bedrijven met een maatschappelijke missie en impact. Deze zogenoemde sociale ondernemingen kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals milieuvervuiling of ouderenwerkloosheid. Sociale ondernemingen hebben nu vaak moeite om hun maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. Daarom komt er een onderzoek naar hoe de maatschappelijke impact van het brede scala van sociale ondernemingen gemeten kan worden. Dat schrijft het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Onder sociale ondernemingen verstaat het kabinet bedrijven die hun maatschappelijke missie als primair doel hebben, maar ook ondernemingen die sociale waarde toevoegen zonder dat expliciet als doel te hebben. In haar advies pleit de SER er voor om overheidsinformatie voor sociale ondernemers op één plek te bundelen. Het kabinet gaat daarom alle informatie voor bedrijven met een maatschappelijke missie samenvoegen en digitaal aanbieden op www.rijksoverheid.nl.

Het kabinet gaat de SER ook om een vervolgadvies vragen. Daarin zal worden betrokken hoe de overheid en sociale ondernemingen samen kunnen optrekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Ook gaat de SER samen met het brede spectrum van sociale ondernemers kijken naar eventuele struikelblokken, bijvoorbeeld rond financiering en duurzame inkoop.

Het kabinet deelt de conclusie van de SER dat het niet wenselijk is om een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen in het leven te roepen. Mochten bedrijven met een maatschappelijke missie zelf het initiatief nemen voor een speciaal ‘label’ voor sociale ondernemingen, dan zal de overheid dit initiatief met positieve blik bekijken. Binnenkort spreekt het kabinet met de sociale ondernemingen over het huidige SER-advies.

Download ‘Kamerbrief met kabinetsreactie SER-advies Sociale ondernemingen’