Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de relatie tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s), Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), verduurzaming van mondiale waardeketens en publiek-private samenwerking.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vraagt daarbij speciaal de aandacht voor hoe de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Ook is de vraag welke concrete bijdrage het IMVO-beleid kan leveren aan het versterken van de synergie tussen het beleid ten aanzien van Buitenlandse Handel en van Ontwikkelingssamenwerking, met het oog op het behalen van de SDGs bij de SER neergelegd.

Beleid voor duurzaam ondernemen

In mei 2018 is in de BHOS-nota ‘Investeren in Perspectief’ het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) uiteengezet. De BHOS-nota verbindt nadrukkelijk het behalen van de SDGs met IMVO, ketenverduurzaming en publiek-private samenwerking. De SER adviseerde het kabinet al eerder over duurzaam ondernemen, zoals ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen’ in 2011 en ‘IMVO-convenanten’ in 2014.

Download de adviesaanvraag (pdf)