Het advies van de SER is verdeeld over de werking en het effect van duurzaamheidskeurmerken. Wel is de SER het er over eens dat er duurzaamheidscriteria zouden moeten worden vastgesteld.

De SER was om advies gevraagd, omdat er de afgelopen jaren een wildgroei aan (milieu)keurmerken was ontstaan die min of meer betrekking (lijken te) hebben op duurzaamheid. Deze grote diversiteit kan leiden tot verwarring bij de consument en tot twijfels over de betrouwbaarheid van keurmerken.

De overheid zet momenteel samen met bedrijven en maatschappelijke groeperingen een keurmerkendatabase op waarmee geïnteresseerden op heldere wijze kunnen achterhalen waar een keurmerk voor staat.