In deze aflevering van de Positieve Impact Podcast is Julia van der Valk van De Duurzame Adviseurs te gast. Julia is binnen haar werk vooral bezig met alles op gebied van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kort samengevat is dit een Europese regelgeving die zegt dat alle bedrijven van een bepaalde omvang moeten gaan uitzoeken wat hun maatschappelijke impact is, maar daarnaast ook uit moeten zoeken wat de impact is van maatschappelijke ontwikkelingen en milieuontwikkelingen op hun eigen bedrijf. Vervolgens moeten de bedrijven over de onderwerpen die ‘materieel’ zijn voor hun, extern communiceren door middel van een (MVO) rapportage

De grote winst van de CSRD is het feit dat er ieder jaar zal moeten worden gerapporteerd en dat het verslag en het traject wat daaraan vooraf is gegaan wordt gecheckt door een externe account. Net als dat gebeurt bij een financieel jaarrapport. De jaarlijkse frequentie zorgt er volgens Julia echt voor dat bedrijven in beweging gaan komen. Dan hebben we het echt over impact maken!