De OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) door multinationals bestaan dit jaar 40 jaar. In deze richtlijnen staat hoe bedrijven moeten omgaan met kwesties zoals mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

De richtlijnen gelden voor bedrijven met een hoofdvestiging in de OESO-landen. OESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het is een samenwerkingsverband van 34 landen op het gebied van sociaal en economisch beleid. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Regels wereldwijd

Multinationals moeten zich bij het ondernemen wereldwijd aan regels houden:

  • zo zijn ze verplicht om constructief en tijdig met hun werknemers te onderhandelen,
  • is kinder- en dwangarbeid verboden en
  • moet er een leefbaar loon worden betaald.

Schending rapporteren

In elk OESO-land is er een meldpunt waar een mogelijke schending van de richtlijnen kan worden gerapporteerd. Dat Nationaal Contactpunt (NCP) gaat dan na of er echt sprake is van een schending en wat er aan gedaan kan worden. In Nederland is er bijvoorbeeld een belangrijke uitspraak gedaan over onderbetaling van Oost-Europese werknemers in de Nuon Kolencentrale in de Eemshaven.

Voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal is sinds 2007 verbonden aan het Nederlandse NCP, eerst als lid en sinds een paar jaar als voorzitter.

Naar de Nederlandse website over de OECD-Richtlijnen

Foto FNV Mondiaal: Medewerkers palmolieplantage Aceh, Indonesië