De universiteit in Breukelen komt hiermee naar eigen zeggen tegemoet aan een groeiende behoefte van het bedrijfsleven aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op dit terrein. Wempe was directeur van MVO Nederland en hoogleraar Bedrijfsethiek en Duurzaamheid de Erasmus Universeit.

Wempe zal samen met Gerard Keijzers, de huidige hoogleraar Duurzaamheid, gaan werken aan een uitbouw van onderzoek en onderwijs rondom duurzaamheid. Keijzers zal zich daarbij primair richten op de ecologische kant van duurzaam ondernemen, Wempe op de sociaal-maatschappelijke kant. ‘De fase van agendering van duurzaamheid is voorbij, het gaat nu om de vraag; hoe gaan we het doen?’ aldus Wempe.

Wempe vervolgt: ‘De business case van duurzaamheid is ontdekt, wat men kan zien aan het feit dat duurzaamheid meer en meer onderwerp voor concurrentie wordt. Door de groeiende tendens om zich te onderscheiden op dit gebied, is er behoefte aan plekken waar óver de grenzen van concurrentie innovatieve samenwerkingsvormen een kans krijgen.’

Innovatie
Wempe en Keijzers zien duurzaamheid als een impuls voor innovatie. Zij gaan Duurzame Innovatie Labs organiseren, waarin, in samenwerking tussen wetenschappers en praktijkmensen uit het bedrijfsleven, nieuwe concepten en werkwijzen worden ontwikkeld. Keijzers: ‘Je komt duurzame innovaties sneller op het spoor door specialisten uit verschillende sectoren bij elkaar te zetten: de oplossing van de één kan van waarde zijn voor de ander.’ Ook willen Wempe en Keijzers nieuwe onderwijsvormen ontwikkelen. Verder zullen managers uit het bedrijfsleven op deeltijd-basis betrokken worden in de onderzoeksprogramma’s.