Naast digitale transformatie, cyberdreigingen en de overstap naar de hybride cloud hebben organisaties hun handen vol aan duurzaamheid. Groener beleid is steeds meer een prioriteit voor organisaties, dit komt met name door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richtlijn. De richtlijn houdt in dat alle grote Europese en niet-Europese bedrijven die in Europa actief zijn, vanaf 2024 moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit en transparantie van informatie over de milieu- en sociale effecten van bedrijven te verbeteren. Op deze manier is het mogelijk om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Het is dus tijd dat organisaties stappen gaan ondernemen. Maar hoe ga je als organisatie om met zulke veelomvattende en complexe thematiek?

Op weg naar een duurzame organisatie

De weg naar een duurzame organisatie is niet eenvoudig omdat iedere situatie anders is, maar met een aantal factoren moet zeker rekening worden gehouden tijdens de transitie. Allereerst is het belangrijk om ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance) op te stellen. Deze zijn het beste te realiseren door vooraf een duidelijke uitgangswaarde  op te stellen en te onderbouwen.

Om deze doelstellingen te meten zullen organisaties ESG-data moeten verzamelen. Door deze data vervolgens te meten een speciaal registratiesysteem kan relevante data eenvoudig verzameld, gecorreleerd en geanalyseerd worden. Op deze manier kunnen binnen organisaties analyses worden gemaakt om duurzame verbeteringen door te voeren. Om écht voordeel te bereiken, is het belangrijk om het registratiesysteem ook te integreren met alle onderliggende systemen die de verschillende afdelingen gebruiken. Door vervolgens feedbackloops te ontwikkelen zijn data automatisch om te zetten naar acties om duurzame transformatie te realiseren.

Om aan deze doelstellingen te voldoen is een goede rapportage cruciaal om klanten, stakeholders en toezichthouders tevreden te stellen. Daarom moeten organisaties data verzamelen, maar dit is ook complex, tijdrovend en duur. Veel organisaties kiezen ervoor om voor de rapportage gebruik te maken van een ESG-rapportageplatform. Op deze manier kan data automatisch worden verzameld door alle bestaande systemen van organisaties naadloos op elkaar aan te sluiten. Rapportage is vooral belangrijk voor het milieuaspect van ESG, dat vaak moeilijk te volgen is. Bovendien is CO2-uitstoot een onderwerp dat gevolgen kan hebben op de reputatie van een organisatie. Vergissingen kunnen hierdoor kostbaar zijn, vooral als de activiteiten voortdurend in de schijnwerpers staan.

Veel organisaties verzamelen ook data door gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI) en bots. Op deze manier kunnen ze hun ESG-prestaties evalueren aan de hand van openbaar beschikbare data. Dit proces noemen we ook wel ‘data scraping’. Echter vormt ‘data scraping’ ook een nieuwe en verontrustende uitdaging, aangezien er grotendeels geen controle kan worden uitgeoefend op de informatie. Zorgwekkend is dat dergelijke methodes vaak worden gebruikt om prestaties te beoordelen en te rangschikken zonder te verwijzen naar context of methodologie. Hierdoor zijn de uiteindelijke conclusies totaal niet representatief. Echter hebben organisaties wel robuuste data nodig. Sommige ESG-platforms passen daarom AI en machine learning toe, zodat gebruikers goede ESG-data krijgen voor betrouwbare inzichten. Op deze manier kunnen ze niet alleen rapportages ontwikkelen, maar ook verbeteringen doorvoeren en de voortgang monitoren.

Door operationele gebieden, zoals faciliteiten en infrastructuur, naast traditionele databronnen te volgen kunnen organisaties hun CO2-voetafdruk in al hun activiteiten beter begrijpen. Zo kunnen ze sneller hun ‘net-zero target’ halen. Gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde eindverbruik van energie, volgens het International Energy Agency (IEA). Data van fysieke activa en vastgoedfaciliteiten kunnen inzichten bieden om energiebesparingen te stimuleren, afvalbeheer te optimaliseren en voorspellend onderhoud te bieden om ongeplande downtime te verminderen.

Kijk daarnaast ook naar manieren om de IT-infrastructuur te verbeteren. Voor datacenters kan er bijvoorbeeld nieuwere, energiezuinigere apparatuur worden aangeschaft om het energieverbruik te verminderen en verkwistende verouderde hardware te elimineren. Een ander belangrijk element is een circulaire supply chain met een transparante aanpak. Dit zorgt voor meer vertrouwen van klanten, belanghebbenden en investeerders. Een voorbeeld van transparantie in de praktijk is het Farmer Connect platform, die de traceerbaarheid van voedsel mogelijk maakt waarbij producten door alle punten van de voedselvoorzieningsketen worden gevolgd voor veiligheid en authenticiteit. Door intelligente workflows in te zetten en te profiteren van automatiseringsmogelijkheden op basis van kunstmatige intelligentie, wordt niet alleen verspilling verminderd, maar kunnen ook processen met een lagere ecologische voetafdruk worden geoptimaliseerd. Daarnaast is er ook software, zoals Turbonomic, die kan bepalen hoeveel energie bepaalde applicaties nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Op deze manier kunnen organisaties de ecologische voetafdruk van servers en faciliteiten aanzienlijk verkleinen.

Onderneem nu actie

Kortom, vandaag de dag zijn enkel ambities en intenties op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) niet meer afdoende. Het is tijd om actie te ondernemen. Middels technologische oplossingen en de juiste strategie kan de transitie naar een duurzame organisatie versneld worden. Door rekening te houden met bovenstaande  factoren is het al mogelijk om een grote stap te maken. Bovendien hoeft dit niet persé een grote investering te zijn. Integendeel, zelfs een kleine verandering kan soms al enorme besparingen teweeg brengen.

Johan Heij, Country General Manager bij IBM Nederland