Samen met GSES (Global Sustainable Enterprise System) lanceert de Johan Cruijff ArenA de internationale duurzaamheidsstandaard voor evenementen en evenementlocaties. De Global Sustainable Venue Benchmark (GSVB) is een meet- en verificatieproces die de duurzaamheid van organisaties, evenementen en leveranciers meet. Dit baanbrekende en transparante systeem waarborgt eerlijkheid en integriteit, waardoor iedere deelnemende organisatie laat zien wat ze belooft. De Johan Cruijff ArenA gaat het GSVB-systeem gebruiken om haar ambitie om net positive te worden in 2030 waar te maken. Deze ambitie houdt in dat ze meer terug gaan geven aan mens, milieu en maatschappij dan dat ze nemen.

Sinds de oprichting hebben ze zich dankzij een goede samenwerking met hun partners bewezen als een maatschappelijk betrokken en duurzaam stadion, gedreven door innovatie. Zo ontwikkelden ze onder anderen samen met verschillende partners het grootste Europese energieopslagsysteem in een commercieel gebouw voor het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook zorgen ruim 4.200 zonnepanelen op het dak van het stadion en de inkoop van windenergie voor groene stroom en is de ArenA daarnaast aangesloten bij het ‘1.000 banen voor Zuidoost’ initiatief, om mensen aan het werk te helpen. Dit geeft ze een sterke uitgangspositie voor een volgende stap naar net positive.

Met de realisatie van deze duurzaamheidsstandaard, die een leidraad biedt voor het bevorderen van duurzaamheid, wilt de ArenA samen met GSES ook andere organisaties helpen verduurzamen. De ArenA kan alleen net positive worden als de gehele keten hieraan bijdraagt. Daarom vragen ze hun partners en leveranciers zich te registreren op het GSES-platform. Zij gaan open en transparant communiceren over de voortgang en eventuele uitdagingen, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren.

Online platform meet duurzaamheidsprestaties

GSES is een ‘Software as a Service’ platform voor het meten van duurzaamheidsprestaties. Het GSES-platform gebruikt de GSES Metastandaard als universele taal om duurzaamheid te meten. Deze overkoepelende standaard erkent meer dan 500 (inter)nationale duurzaamheidstandaarden en certificaten waardoor duurzame prestaties meetbaar en vergelijkbaar worden. Alle data op het dashboard is via Audit Independer onafhankelijk geverifieerd door een certificerende instelling.

Om te weten welke stappen zij moeten zetten om net positive te worden, is meten een vereiste. Op verschillende thema’s gaan ze de toegevoegde waarde op Environment, Social en Governance meten, wat terug is te zien in een dashboard van GSES. Op het GSES-platform meet de ArenA niet alleen de eigen duurzaamheid prestaties, de SDG voortgang maar ook de CSRD en de supply chain (inclusief scope 1,2 en 3).

Organisaties kunnen worden beoordeeld op de volgende ‘GSES-pijlers’: CSR, Circulaire Economie, CO2, Duurzaam inkopen, Health & Safety en Biodiversiteit. Producten kunnen beoordeeld worden op de Health Footprint, de Circular Footprint, de Environmental en Social Footprint. Alle beoordelingen worden gepresenteerd in de vorm van gestandaardiseerde scorekaarten op het GSES-platform. Voor de onafhankelijke verificatie van informatie werkt GSES samen met officieel erkende Certificerende Instellingen zoals Control Union en Kiwa.