17/10/2005: Janssen Pharmaceutica haalt Kyoto-norm in 2005 en schakelt volledig over op groene energie

Beerse, 17 oktober 2005 – Naar aanleiding van de jaarlijkse wereldwijde Energieweek binnen het moederbedrijf Johnson & Johnson, maakte Janssen Pharmaceutica bekend dat het voor alle vestigingen in België overschakelt op groene energie.

De afgelopen jaren initieerde Janssen Pharmaceutica diverse projecten die tot een significante reductie van het energieverbruik en de CO 2 emissie leidden. Hieruit vloeiden belangrijke besparingen voort. Het bedrijf heeft nu beslist om een deel van de besparingen te gebruiken om voor de 4 vestigingen van Janssen Pharmaceutica in België; Beerse I en II, Geel en Olen uitsluitend groene elektriciteit aan te kopen.

Het bedrijf verbindt zich ertoe om energiebesparende initiatieven te blijven opstarten. Hiervoor ondertekende Janssen Pharmaceutica het Vlaamse Energieconvenant. Een audit in 2003 wees uit dat de installaties op vlak van energie tot de wereldtop behoren. Het bedrijf tracht om ook in de toekomst de installaties op dat niveau te houden.

Dit alles betekent ook een daling van 4,5% minder CO2-uitstoot voor Johnson & Johnson wereldwijd.

“We voldoen zo aan onze wettelijke verplichtingen, halen de interne bedrijfsdoelstellingen wat energie en CO2 betreft alsook de Kyoto-norm voor 2005”, licht Pieter Breugelmans, afdelingshoofd Energie en Nutsvoorzieningen toe. “Onze manier van werken toont aan dat een netto kostenreductie perfect samen kan gaan met het behalen van de CO2 -reductie doelstelling. De afdeling baat niet alleen de energiesystemen uit, we onderhouden ze ook, doen zelf de procesoptimalisaties en plannen bijkomende uitbreidingen. Deze prestatie is dan ook het resultaat van operatoren, technici, ingenieurs, . die samen met dezelfde focus op energie elke dag weer onze processen en systemen uitbaten, onderhouden en trachten te verbeteren.”

Deze kostenreducties en introductie van nieuwe energietechnologieën is niet alleen een toegevoegde waarde voor Johnson & Johnson. Ze kaderen ook volledig in het Credo van Johnson & Johnson, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf verwoordt. Door groene energie aan te kopen en daardoor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, beschermt het bedrijf immers het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.

In België is Janssen Pharmaceutica de grootste privaat gebruiker van groene – hernieuwbare – energie.

Op dit moment vindt wereldwijd in Johnson & Johnson de jaarlijkse Energieweek plaats. In die periode worden het rationeel energiegebruik en de behaalde resultaten extra in de verf gezet. Medewerkers krijgen energiebesparende tips, zowel voor thuis als op de werkplaats.