Je kunt er al bijna niet meer omheen. Ondernemers, directeuren, bestuurders, managers en adviseurs moeten (en willen) in hun strategie en bedrijfsvoering op steeds meer terreinen maatschappelijke betrokkenheid, bewustzijn en duurzaamheid laten zien. Maar vanuit welke kennis, feiten en voorbeelden doe je dat?

Traditioneel gezien ligt de focus binnen opleidingen op het optimaliseren van financiële waarde. Laten we eerlijk zijn, de huidige beslissingnemers en adviseurs zijn allen opgevoed en opgeleid zoals u en ik. We zijn groot geworden met denken in marktaandeel, USP’s, double digit growth, aandeelhouderswaarde, efficiency denken, financiële KPI’s, de ABC methode of hoe je het beste reorganisaties kunt plannen en uitvoeren. Menig management boek richt zich in essentie op hetzelfde gedachtegoed: doelmatiger méér. Maar we willen … beter! Toch? Slaat u er meer recente boeken op na, dan zijn de voorbeelden nationaal en internationaal telkens dezelfde. Ze lijken welhaast gekopieerd. De voorbeelden zijn niet altijd aansprekend of van toepassing op de eigen business. Ook zijn ze veelal nog niet geanalyseerd op werkbare elementen, noch generaliseerbare methoden. Het is meer storytelling, zeg maar. Of gewoon hoog over, visionair of zelfs haast religieus van aard. De bewijzen en stappenplannen ontbreken.

Conscious Business wil de trend ‘doelmatig meer’ van de afgelopen decennia doorbreken. Van business as usual naar business as unusual. Lange termijn meervoudige waardencreatie is nog niet standaard. Maar dat willen we wel! Help ons én elkaar met het bouwen van een goed fundament gebaseerd op feiten. Met een consortium van universiteiten en business schools in Zuid, Noord en Oost Europa gaan we een Conscious Business Syllabus ontwikkelen. Maar natuurlijk niet zomaar, want stakeholderinclusie is de basis van Conscious Business. Dus we vragen het eerst u. Waar gaat uw eerste behoefte naar uit? Vul deze korte vragenlijst in en uw stem telt. Bedankt!

Jacqueline Scheidsbach MBA, director Impact Centre Erasmus en Co-founder Conscious Business Nederland