Ondernemingen gebruiken het jaarverslag steeds minder om zich naar de omgeving te verantwoorden over hun strategie. Dit bevestigt de negentiende editie van het jaarverslagenonderzoek. Het onderzoek werd ook dit jaar uitgevoerd door Piet Hein Coebergh, Lector PR & Social Media van de Hogeschool. Bij de 101 gecontroleerde jaarverslagen blijkt er vooral minder ingezet te worden op transparantie over de bedrijfsstrategie. 

Ten Cate, Arcadis en Binck 
Piet Hein Coebergh licht toe: “Analyse van het kwalitatieve deel van 101 jaarverslagen van in Nederland genoteerde ondernemingen wijst uit dat de kleine kopgroep van bedrijven inzet op ruime transparantie over de bedrijfsstrategie. Dit zijn typisch bedrijven die moeilijk te imiteren kerncompetenties lijken te hebben en dus iets makkelijker open kaart kunnen spelen. Anderzijds hebben ze baat bij extra zichtbaarheid als aantrekkelijk beleggingsalternatief”. De top 3 over 2012 past in dit profiel: de midkap-bedrijven Ten Cate, Arcadis en Binck. Hierna volgen de traditioneel transparante AEX-bedrijven AkzoNobel en DSM en op de zesde plaats staat Ballast Nedam als meest transparante smallcap onderneming. Grotere multinationals beperken zich vaker tot een glossy jaarverslag dat eerder een goed gevoel oproept of bevestigt dan dat het veel informatie deelt. De meeste bedrijven lijken het jaarverslag te zien als een verplicht nummer. 

Over het onderzoek 
Met ingang van 2012 heeft Piet Hein Coebergh, Lector PR & Social Media aan Hogeschool Leiden, het Jaarverslagenonderzoek overgenomen van professor Sicco Santema die dit jaarlijkse onderzoek startte in 1993 vanuit adviesbureau Scenter. De analyse levert een bijdrage aan het debat over de toegevoegde waarde van transparantie voor het bedrijfsleven en belanghebbenden. Tegelijk dient het ter ondersteuning van de jury van de FDHenri Sijthoff-Prijs.