Samen met marktpartijen en andere partners doet Rijkswaterstaat op verschillende manieren kennis en praktijkervaringen op over circulair werken. De jaarrapportage Impulsprogramma Circulaire Economie 2019 geeft een overzicht van alle resultaten die vorig jaar zijn geboekt. De jaarrapportage Impulsprogramma Circulaire Economie 2019, met als titel ‘De toekomst is nu’ is gepresenteerd tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Rijkswaterstaat wil een inspirerende en activerende koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit kunnen we echter niet alleen realiseren. Daarom experimenteren en innoveren we samen met ketenpartners. We doen praktijkervaringen op in projecten, vergaren kennis en werken samen met andere opdrachtgevers en marktpartijen aan de ontwikkeling van instrumenten. Ook treden we op als launching customer om de ontwikkeling en opschaling van circulaire innovaties te stimuleren. En we geven een impuls aan klimaatneutraal en circulair inkopen via klimaatgeld uit het regeerakkoord, de zogenaamde Klimaatenveloppe. Die inspanningen werpen vruchten af, zo blijkt uit het jaarrapport.

Resultaten

Steeds meer projecten passen de circulaire ontwerpprincipes toe en gebruiken milieukosten als gunningscriterium, neem bijvoorbeeld het dijkversterkingsproject Grebbedijk, project Reevesluis, de Afsluitdijk en de A27 Houten-Hooipolder.

Maar er zijn meer resultaten te melden. In de Open Leeromgeving van de Bouwcampus en Rijkswaterstaat is samen met zo’n 60 mensen uit alle hoeken van het bedrijfsleven een gezamenlijk beeld ontwikkeld van wat nu al kan en welke innovaties nog nodig zijn om in 2030 circulaire viaducten en bruggen te kunnen bouwen. Voor de grote renovatie- en vervangingsopgave (V&R) van meer dan 130 bruggen, tunnels, sluizen, ontwikkelden we een circulaire aanpak, die tevens geborgd is in de opdrachtverlening. En binnen het platform Circulair Bouwen ’23 (CB’23) is met alle partijen een leidraad ontwikkeld om circulariteit te meten.

Van beleidsambities naar uitvoering

Een belangrijke mijlpaal van 2019 is dat de beleidsambities vertaald zijn naar de uitvoering. We hebben dit samen met mede-overheidsopdrachtgevers ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgewerkt in de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten’. In 2020 gaan we samen met marktpartijen en andere overheden aan de slag om deze strategie uit te werken.

De toekomst begint nu

‘Ik verwacht dat 2020 ook weer een mooi jaar wordt, waarin we aan de slag gaan met de strategie en de uitwerking van de transitiepaden en daar de basis gaan leggen voor de komende 10 jaar’, vertelt Frederieke Knopperts, programmamanager Impulsprogramma Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat. ‘We roepen iedereen die iets van doen heeft met circulair en klimaatneutraal werken, op om inzichten en kansen te delen. Circulair werken begint met de keuzes die we vandaag maken. Gericht op de ambitieuze doelstellingen voor de toekomst: in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. De toekomst begint dus nu.’