Denemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling aan kunnen tonen. De ISO documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO voorstel.

Het tegengaan van voedselverspilling staat volop in de belangstelling. Organisaties claimen vaak dat hun beleid op het gebied van preventie van voedselverspilling (‘food loss and food waste’) in orde is, maar onderbouwing of bewijs ontbreekt vaak. Ook is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van verspilling of wat precies wel of niet voedselafval genoemd kan worden.

Nieuwe commissie

Om oplossingen te bieden voor bovenstaande vraagstukken, heeft Denemarken bij ISO een voorstel ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het werk van de commissie richt zich op elke organisatie die voedselverspilling op een systematische manier wil verminderen en op die manier bijdraagt aan een meer duurzame productie, maar ook kosten bespaart.

Raamwerk

Het werk van de ISO commissie moet organisaties een gemeenschappelijk raamwerk bieden waarmee op een systematische manier het terugdringen van voedselverspilling kan worden aangetoond. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar systemen en documenten die al op dit gebied ontwikkeld zijn.

Plan van aanpak

Allereerst wordt een managementsysteem norm ontwikkeld met termen,  definities en algemene eisen. Vervolgens wordt er een gids opgesteld met best practices, afgestemd op verschillende niveaus van strategische doelen en geschikt voor organisaties van verschillende grootte. En er komt een document met methoden om voedselverspilling op een uniforme manier te meten, zodat verbetering op basis van een gemeenschappelijk kader kan worden vastgesteld. Het werk van de ISO commissie is bedoeld als basis voor certificatie en van toepassing op alle organisaties actief in de voedselketen.

Feedback geven

NEN is op zoek naar partijen die belang bij dit onderwerp hebben en komt graag met ze in contact. Stuur bij interesse een e-mail naar afc@nen.nl. Op basis van feedback van nationale stakeholders zal NEN in april een reactie op het voorstel aan ISO sturen.